Regulamin dla Zakrzówka przyjęty. Radni pozwolili na grillowanie, pontony i kąpiel zwierząt

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rada miasta przyjęła w środę regulamin dla powstającego parku Zakrzówek. Radni poparli poprawki, które dotyczyły m.in. możliwości grillowania, pływania na kajakach czy pontonach oraz kąpieli zwierząt w wyznaczonej strefie.

Podobne regulaminy obowiązują także w innych krakowskich parkach, w tym nad Bagrami czy nad stawami w Przylasku Rusieckim. W tym przypadku różnica jest jednak taka, że potencjalnych niebezpieczeństw jest więcej niż w innych miejscach, dlatego też obok standardowych zapisów dotyczących zaśmiecania terenu albo niszczenia infrastruktury i zieleni znalazły się tam też zakazy dotyczące skakania do wody czy wspinania się na skały.

Pomysły zmian

Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił projekt regulaminu na początku czerwca. Urzędnicy chcieli możliwie sprawnie przeprowadzić całą procedurę, by ułatwić zadanie służbom porządkowym. Pisaliśmy o tym tutaj:

Radni zgłosili poprawki, które miały za zadanie złagodzenie niektórych zapisów proponowanych przez ZZM. Radny Michał Drewnicki proponował m.in., by wskazać miejsca przeznaczone do grillowania. Chciał też doprecyzowania zakazu „używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku”, by można było pływać na indywidualnym sprzęcie takim jak pontony, kajaki, dmuchane koła, materace itp. Chciał też obniżenia wieku, poniżej którego nie można wchodzić na teren parku bez opieki dorosłych, z 15 do 13 lat. – Nie można wszystkiego zakazać. Dajmy pewną swobodę, by ludzie chętnie korzystali z tego miejsca – mówił radny.

Radna Iwona Chamielec zaproponowała, by zakaz wejścia zwierząt do wody został złagodzony poprzez możliwość wyznaczenia strefy do tego celu. Chciała natomiast ograniczenia obowiązującego nurków – by ze sprzętem do nurkowania można było wchodzić do wody tylko w określonej strefie, w obawie przed zaanektowaniem całego akwenu przez nurków. Możliwość wejścia zwierząt do wody proponował też radny Łukasz Gibała.

Urząd miasta negatywnie zaopiniował wszystkie poprawki. W przypadku grillowania powołał się m.in. na komfort pozostałych użytkowników parku, a w przypadku kąpieli zwierząt – na niebezpieczne ukształtowanie terenu. – Mamy doświadczenie z Bagrów. Początkowo grillowanie było tam dozwolone w określonych miejscach, ale stało się tak powszechne, że zaczęło być uciążliwe – przekonywał Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ZZM. Na podobne doświadczenia wskazywali radni Łukasz Wantuch i Jacek Bednarz. Dyrektor Pawlik zapowiedział natomiast, że miejsca do grillowania będą wyznaczane w innych parkach, tak by uniknąć skumulowania takiej aktywności w jednym miejscu. Nie wykluczył też wprowadzenia zmian w regulaminie po pewnym czasie, na bazie doświadczeń z pierwszego okresu użytkowania.

Wszystkie poprawki przeszły

Ostatecznie jednak autorzy poprawek przekonali radnych w większym stopniu niż Zarząd Zieleni Miejskiej. Radni przyjęli proponowany regulamin, ale poparli też zgłoszone poprawki. Punkt dotyczący zakazów po dopisaniu poprawek wygląda następująco:

§ 6. 1. Na terenie Parku zabrania się:

1) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) płoszenia i chwytania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt;
3) karmienia dzikich zwierząt;
4) używania sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia Zarządcy Parku;
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów poza wyznaczonymi przez Zarządcę Parku miejscami do tego przeznaczonymi;
6) dotykania urządzeń elektrycznych;
7) palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
8) organizowania imprez bez zezwolenia Zarządcy Parku;
9) biwakowania;
10) 1eżakowania na pomostach i innych przejściach w odległości mniejszej niż 1,5 metra od brzegów kąpieliska;
11) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi i wchodzenia do wody lub kąpieli wbrew zakazom;
12) wchodzenia do zbiorników wodnych w celu nurkowania ze sprzętem umożliwiającym oddychanie sprężonym powietrzem lub innym gazem poza wyznaczoną strefą;
13) wykonywania skoków do wody w tym z pomostów, brzegów zbiorników wodnych, urwisk, półek skalnych oraz zabezpieczeń ścian kamieniołomu;
14) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
15) używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku z wyłączeniem kajaków, pontonów, materaców, desek, dmuchanych kół;
16) cumowania, przypływania do brzegu oraz wodowania sprzętu wodnego bez zgody Zarządcy Parku;
17) zanieczyszczania wody, w szczególności poprzez używanie w obrębie zbiorników wodnych i ich bezpośredniego otoczenia szkodliwych substancji chemicznych, środków piorących i higieny osobistej;
18) kąpieli zwierząt domowych lub wprowadzania ich do wody poza wyznaczoną do tego strefą;
19) poruszania się poza wyznaczonymi szlakami;
20) wspinania się na skały poza miejscami do wspinaczki wyznaczonymi przez Zarządcę Parku;
21) przekraczania barierek zabezpieczających (lin, poręczy itp.), w tym przechylania się przez barierki i siadania na barierkach;
22) wchodzenia, wspinania się, niszczenia zabezpieczeń ścian kamieniołomu oraz korzystania z zabezpieczeń Parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
23) wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy Parku, z wyłączeniem rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, zwanych dalej UTO oraz urządzeń wspomagających ruch [W tym ostatnim przypadku regulamin przewiduje też szczegółowe obostrzenia podobne jak w prawie o ruchu drogowym, dotyczące np. zakazu pozostawiania hulajnóg na terenie parku, kierowania pod wpływem alkoholu czy nieutrudniania ruchu pieszych].

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki