Remont mostu Dębnickiego. Miasto podało harmonogram

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Cały remont mostu Dębnickiego ma potrwać pięć miesięcy, ale największe utrudnienia mają się zamknąć w czasie 3,5 miesiąca. Urzędnicy podali, jakie prace będą prowadzone w poszczególnych tygodniach.

Remont mostu Dębnickiego rozpoczął się 7 lipca. Ruch na moście jest utrzymany, po jednym pasie w każdą stronę, ale i tak wiąże się to z dużymi utrudnieniami. Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony.

– Zachęcamy, aby na czas prac korzystać z komunikacji miejskiej – przejazd autobusem w tej części miasta będzie szybszy niż samochodem. O prowadzonych w najbliższych tygodniach pracach będziemy na bieżąco informować – piszą urzędnicy.

Godziny prac remontowych zostały wydłużone: od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, natomiast w weekendy do godz. 18.00.

Orientacyjny harmonogram zaplanowanych prac na płycie pomostowej mostu Dębnickiego – na jezdni w stronę ronda Grunwaldzkiego:

Tydzień od 24 lipca do ok. 13 sierpnia:

 • prace naprawcze płyty pomostowej, kap chodnikowych i gzymsów (rozbiórka zdegradowanych elementów, iniekcja rys, uzupełnienie ubytków)

Tydzień od 14 sierpnia do ok. 27 sierpnia:

 • montaż urządzeń dylatacyjnych
 • montaż wpustów mostowych
 • montaż saczków
 • montaż krawężników

Tydzień od 28 sierpnia do ok. 3 września:

 • wykonanie izolacji płyty pomostowej
 • wykonanie nawierzchni żywicznej chodników
 • montaż stalowych barier energochłonnych
 • montaż/naprawa balustrad
 • montaż latarni

Tydzień od 4 września do ok. 8 września:

 • ułożenie drenów podłużnych
 • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej jezdni
 • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni

Równolegle prowadzone są prace pod obiektem, na szerokości bulwarów:

 • wymiana skorodowanych elementów stalowych podparć urządzeń
 • zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych
 • naprawa ciosów pod łożyskowych
 • konserwacja łożysk
 • renowacja okładziny kamiennej przyczółków.

Remont mostu Dębnickiego ma na celu poprawę jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej, a nie wymianę samej nawierzchni jezdni. W ramach zadania wymieniona zostanie zarówno nawierzchnia asfaltowa jezdni, jak i nawierzchnia kap chodnikowych z żywic. Wykonana zostanie również nowa izolacja płyty pomostowej, która zostanie poprzedzona niezbędnymi naprawami jej żelbetowej konstrukcji. Wymienione będą elementy odwodnienia i dylatacje nad przyczółkami, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Balustrady zostaną podniesione i zabezpieczone przed korozją.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki