Rodzinne rajdy „w dobrym klimacie”

W ramach tegorocznej odsłony miejskiej kampanii „Kraków w dobrym klimacie” organizowane są Rodzinne rajdy. Pierwszy odbędzie się już w najbliższą niedzielę 23 kwietnia. Zostały ostatnie wolne miejsca.

Rodzinny rajd „w dobrym klimacie” to pieszy rajd drużynowy wzdłuż wyznaczonej trasy, na której będą znajdować się punkty kontrolne. W ramach dobrej zabawy drużyny rywalizują sprawdzając swoją wiedzę z zakresu ekologii, zmian klimatu, ochrony środowiska. Poruszają się po terenie wskazanym na mapie, między punktami kontrolnymi sprzątają teren. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w worki na śmieci, rękawice i mapę trasy. Na koniec wydarzenia przewidziane jest ognisko z kiełbaskami.

Rajd jest przeznaczony dla wszystkich krakowian: rodzin z dziećmi, znajomych, seniorów. W rajdzie mogą wziąć udział grupy 4-osobwe (nie mniej niż 3 osoby, lub więcej niż 4 z zastrzeżeniem, że na jedną drużynę przypadają pakiety dla 4 osób). Jeden opiekun może maksymalnie objąć opieką 4 niepełnoletnie osoby.

Celem rajdu jest poszerzenie wiedzy w temacie recyklingu, ekologii i klimatu. To dobra okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu i poszerzenia wiedzy o sposobach ochrony klimatu i wód jakie stosujemy w Krakowie. Ale i integracja mieszkańców wokół świadomości ekologicznej i wzmacniania więzi z przyrodą.

Pierwszy pieszy rajd odbędzie się w Nowej Hucie. Punkt startowy zaplanowano przy ul. Bardosa, w sąsiedztwie parku Krakowian a całość trasy przebiega w okolicy kopca Wandy i obwodnicy S7. Gra terenowa rozpoczyna się o godzinie 11 i potrwa około 60-90 minut, następnie do godziny 14 przewidziane jest ognisko z kiełbaskami podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy rywalizacji.

Na każdy rajd może zapisać się maksymalnie 100 osób (25 drużyn po cztery osoby). Obowiązują zapisy drużyn. Zapisywać można się wysyłając zgłoszenie na adres: ola.wyszynska@fundacjaecotravel.pl. W zgłoszeniu powinna znaleźć się lista uczestników zgłaszanej drużyny. Kolejne rajdy odbędą się w 25 czerwca i 10 września.