Rozpoczął się remont muru getta w Podgórzu. Był w bardzo złym stanie [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przy ulicy Limanowskiego rozpoczął się remont fragmentu muru dawnego getta. Prace mają potrwać do maja.

Choć prace niedawno się rozpoczęły, już widać, że będą się wiązały z dużą ingerencją w substancję muru. Widać spore fragmenty, na których skuta została elewacja, w części usunięto również cegły. W internecie pojawiły się już głosy zaniepokojenia dotyczące sposobu prowadzenia prac.

Remont muru nadzoruje Zarząd Zieleni Miejskiej. Wicedyrektor jednostki Jarosław Tabor zastrzega, że stan muru wymaga dużego zakresu prac. – Przed rozpoczęciem prac przygotowany został program prac konserwatorskich. Mur został zbadany od A do Z i okazało się, że jest w bardzo złym stanie technicznym – mówi Jarosław Tabor. – W niektórych miejscach stan jest wystarczający, by pozostawić wcześniejszą materię, natomiast na większości długości muru trzeba podjąć dalej idące działania. Potrzebne jest skucie wierzchniej warstwy, oczyszczenie cegieł i wymiana części z nich, klejenie, uzupełnianie. I dopiero później będzie odtworzona ta zewnętrzna warstwa – tłumaczy.

– Mamy pełną dokumentację projektową, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie i prawomocne pozwolenie na budowę – wylicza przedstawiciel jednostki. W piątek w terenie ma się odbyć jeszcze dodatkowe spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego konserwatora zabytków. – Okazało się, że mur na części odcinka jest przekrzywiony. Spotkanie ma dać odpowiedź na pytanie, czy wykonawca ma wyprostować mur w tym miejscu – mówi Jarosław Tabor.

Prace będą kosztować 300 tys. złotych. Wykonawca ma zakończyć prace do maja, m.in. dlatego, że niektórych środków chemicznych nie można wykorzystywać przy niskich temperaturach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze