Rzecznik dyscyplinarny radców prawnych zajął się Marzeną Sarapatą

Marzena Sarapata fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, po doniesieniach prasowych podjął czynności wyjaśniające – poinformował LoveKraków.pl Marcin Sala-Szczypiński, dziekan izby.

Co grozi byłej prezes TS Wisła i Wisły SA ze strony izby? Pisaliśmy o tym W TYM MIEJSCU.

We wtorek w sprawie działań prokuratury, które objęły między innymi przeszukanie siedzib klubu, głos zabrał Polski Związek Piłki Nożnej.

"Polski Związek Piłki Nożnej stoi na stanowisku, iż ostatnie informacje dotyczące działań podjętych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie oraz Policję są wyrazem troski o dobro Wisły Kraków i całej polskiej piłki" - napisała piłkarska centrala.

PZPN jest przekonany, że działania zmierzają wyłącznie do wyjaśnienia aktualnego statusu klubu i ustabilizowania sytuacji Wisły. "Co w naszej opinii będzie mieć pozytywny wpływ na budowane przez dziesięciolecia wizerunek i tradycję Wisły Kraków.  Celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności funkcjonowania klubu, jak również wyeliminowania ewentualnych, niepożądanych nieprawidłowości, Polski Związek Piłki Nożnej, w tym organy licencyjne deklarują pełną gotowość do współpracy z odpowiednimi organamipaństwowymi w tym zakresie".


comments powered by Disqus