News LoveKraków.pl

Sondaż. Tylko 7,5 proc. mieszkańców Krakowa ocenia bardzo dobrze Jacka Majchrowskiego

Prawie 43,6 proc. mieszkańców Krakowa źle ocenia prezydenta Jacka Majchrowskiego. Przeciwnego zdania jest ponad 28 proc. ankietowanych – wynika z sondażu na zlecenie portalu LoveKraków.pl

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie portalu LoveKraków.pl w dniach od 21 do 28 lutego, metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Badanie wykonywała Ogólnopolska Grupa Badawcza, która w rankingach jest drugą najlepszą pracownią w kraju. W czwartek opublikowaliśmy wyniki prezentujące poparcie dla kandydatów na prezydenta Krakowa oraz dla komitetów do Rady Miasta Krakowa. W piątek rano zaprezentowaliśmy, kto według krakowian nie jest akceptowalny w roli prezydenta Krakowa oraz na kogo oddaliby swój głos, gdyby ich kandydat z jakiś powodów nie startował w kwietniowych wyborach.

7,5 proc. ocenia bardzo dobrze


Pracownia zapytała również jak krakowianie oceniają Jacka Majchrowskiego w roli prezydenta Krakowa. Można było wskazać jedną z pięciu odpowiedzi: bardzo dobrze; dobrze; ani dobrze, ani źle; raczej źle; bardzo źle.

23,57 proc. odpowiedziało, że bardzo źle ocenia Jacka Majchrowskiego. Raczej źle wskazało 19,83 proc. Odpowiedź neutralną wybrało 28,34 proc. badanych. Jako bardzo dobrego prezydenta oceniło go 7,5 proc. ankietowanych mieszkańców Krakowa, a 20,58 proc. jako dobrze.

Młodzi krytyczni w stosunku do Majchrowskiego

Najbardziej krytycznie Jacka Majchrowskiego ocenia najmłodsze pokolenie krakowian. Osoby w wieku od 18 do 29 lat w ponad 38-procentach oceniają go bardzo źle. Tylko cztery procent mówi, że jest bardzo dobrym prezydentem. Większość (54,97 proc.) negatywnych odpowiedzi (bardzo źle i raczej źle) zbiera również w grupie wiekowej 30-39.

Najlepiej Jacka Majchrowskiego oceniają ludzie powyżej 70. roku życia. W tej grupie ponad 20 proc. odpowiedziało, że jest bardzo dobrym prezydentem, blisko 25,6 proc. wskazało, że ocenia go dobrze. Tylko 13,77 proc. ocenia go bardzo źle.

Wyborcy partii


Najwięcej pozytywnych ocen ustępujący prezydent zbiera wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (35,34 proc.). Źle o Jacku Majchrowskim mówią natomiast wyborcy Konfederacji (69,28 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (49,54 proc.) oraz Nowej Lewicy (49,39 proc.).

Z prezydentury Jacka Majchrowskiego najmniej zadowoleni są mieszkańcy Nowej Huty (45,73 proc.) oraz Śródmieścia (44,18 proc.). Co najciekawsze, w Nowej Hucie Jacek Majchrowski zbiera też najwięcej pozytywnych odpowiedzi (32,9 proc.).

W poniedziałek na LoveKraków.pl opublikujemy wyniki sondażu dotyczące budowy metra, strefy czystego transportu oraz komunikacji miejskiej.

News will be here