Sprawdź stan powietrza. Powstał nowy serwis

Dzięki nowej stronie (link) utworzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, będzie można dokładniej sprawdzić stan zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2.5), dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu w Krakowie oraz na terenie całej Małopolski. A dodatkowo sprawdzić wskaźnik wentylacji.

Dane, które będą pobierane do tworzenia prognoz, zapewni system FAPPS (Forecasting of Air Pollution Propagation System – System Prognozowania Rozprzestrzeniania Zanieczyszczeń Powietrza). Umożliwi to przygotowanie prognoz stężeń godzinowych i dobowych SO2, NO2, PM10 i PM2.5 dla dwóch kolejnych dni. Prognozy stężeń obliczane są z rozdzielczością 5 km dla województwa małopolskiego oraz z rozdzielczością 1 km dla Krakowa.

Strona, oprócz prognozy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, pokazuje warunki przewietrzania na podstawie wskaźnika wentylacji – dla nas będzie to przydatne w taki sposób, aby móc przewidzieć, jak szybko będą usuwane zanieczyszczenia z obszaru miasta. Niskie wartości wskaźnika wentylacji utrzymujące się przez kilka dni ostrzegają o wzroście stężeń wszystkich emitowanych substancji, nie tylko tych, których poziom jest monitorowany.

[aktualizacja] Serwis IMGW ma problemy techniczne i chwilowo jest niedostępny.

comments powered by Disqus