Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej: „Usunięcie pomnika Piotra Skargi to skandaliczna decyzja władz miasta”

Pomnik ks. Piotra Skargi zmieni lokalizację? fot. Julia Ślósarczyk

Plac Marii Magdaleny ma przejść w przyszłym roku przebudowę. Pomnik ks. Piora Skargi ma zostać umieszczony w innym miejscu. - Uważamy, że realizacja przez władze miasta tej decyzji kreuje niepotrzebne konflikty i podziały wśród mieszkańców Krakowa i obywateli Polski – ocenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

Dwa tygodnie temu jako pierwsi informowaliśmy o planach urzędu miasta dotyczących zmian na pl. Marii Magdaleny. Plac czeka przebudowa, a ustawiony w 2001 roku pomnik przedstawiający jezuitę ks. Piotra Skargę autorstwa prof. Czesława Dźwigaja ma zniknąć z dotychczasowego miejsca. W planach jest zerwanie bruku, posadzenie dużego drzewa i zasianie trawy.

Urzędnicy chcą porozumieć się z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby postument mógł być umieszczony na terenie pobliskiego Collegium Broscianum.

„Sytuacja niepotrzebnego konfliktu”

Teraz głos w sprawie usunięcia pomnika zabiera Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

– Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informacje, iż w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty i Patrona naszego Stowarzyszenia. Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym – piszą przedstawiciele stowarzyszenia w przesłanym do redakcji oświadczeniu.

„Wymazywanie z przestrzeni Krakowa upamiętniania patriotów”

Stowarzyszenie zaznacza, że ks. Skarga studiował na Akademii Krakowskiej, był inicjatorem powstawania kolegiów jezuickich na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Pełnił również funkcję kaznodziei na dworze Zygmunta III Wazy.

Podkreślają, że w historii Polski Ksiądz Piotr Skarga zapisał się jako wielki patriota oraz niestrudzony obrońca Kościoła i Ojczyzny.

– Uważamy, że realizacja przez władze miasta tej decyzji kreuje niepotrzebne konflikty i podziały wśród mieszkańców Krakowa i obywateli Polski w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pomysł usunięcia pomnika Księdza Piotra Skargi pojawia się w czasie, gdy trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi. Stąd obawy naszego Stowarzyszenia, że ukrytym celem takiej nieprzemyślanej decyzji jest wymazywanie z przestrzeni publicznej Krakowa obecności różnych form upamiętniania patriotów i osób zasłużonych dla cywilizacji chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego – czytamy w oświadczeniu.

„Wyrażamy sprzeciw”

Stowarzyszenie apeluje do władz miasta o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika.

– Jako Stowarzyszenie, którego Patronem jest Ksiądz Piotr Skarga, wyrażamy sprzeciw wobec rugowania z przestrzeni publicznej tak ważnej Postaci. Uważamy, że usunięcia pomnika nie uzasadniają argumenty o konieczności wprowadzenia elementów zieleni na Plac Marii Magdaleny. Doświadczenia miast o podobnym do Krakowa charakterze dowodzą, że w zabytkowych centrach miast zorganizowana zieleń miejska doskonale współgra z takimi elementami architektury, jak pomniki. Powstaje więc uzasadniona obawa, że pomysłowi usunięcia pomnika Księdza Piotra Skargi nie przyświeca inna myśl, niż tylko niszczenie miejsc upamiętniających polskich patriotów i osób zasłużonych dla cywilizacji chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego. Zaniepokojeni takimi działaniami władz miasta wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji urzędników, które niepotrzebnie dzielą społeczność królewskiego Krakowa i całej Polski. Apelujemy też do wszystkich, którym bliskie są ideały miłości Kościoła i Ojczyzny, o wyrażenie swojego sprzeciwu i włączenie się w społeczną akcję obrony obecności miejsca upamiętniającego Postać tak ważną dla kształtowania religijnych i patriotycznych postaw wielu pokoleń Polaków –  podsumowuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

comments powered by Disqus