Szczątki radzieckiego żołnierza odnalezione w trakcie badań przed budową drogi S7

fot. GDDKiA
W 2019 roku w Smrokowie (gmina Słomniki) natrafiono na szkielet żołnierza. 2 lipca Instytu Pamięci Narodowej organizuje pochówek na cmentarzu w Miechowie.

Szkielet znaleziono w trakcie badań archeologicznych związanych z budową odcinka drogi S7 Szczepanowice-Widoma. Szczątki znajdowały się w spągowej części okopu, pod ścianą wysokiej skarpy polnej.

To był żołnierz, ale nie posiadał tzw. nieśmiertelnika, jedynie guziki z zimowego płaszcza i buty typowe dla uposażenia czerwonoarmistów. Poległ w styczniu 1945 roku, podczas przełamywania linii umocnień niemieckich w miejscowości Smroków. Odbyła się tu wówczas całodzienna walka, podczas której wg. danych poległo 10 żołnierzy ze strony radzieckiej (ZSRR).

Pochówek rozpocznie się w piątek o godzinie 11 na cmentarzu w Miechowie.