Straż miejska znów może karać za spalanie odpadów

Długo musieli czekać strażnicy miejscy i gminni na to, aby znów móc karać mandatami osoby, które spalają odpady w domowych piecach i kominkach. Dziś weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące wykroczeń spenalizowanych w ustawie o odpadach. Straże miejskie będą mogły wystawić mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Prace nad Rozporządzeniem trwały długo. Jak informuje nas zespół prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 30 sierpnia skierowano projekt do uzgodnień międzyresortowych i ponownie do komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. – Wynikało to ze zgłoszonej przez straże konieczności uzupełnienia przepisów dotyczących wydawania upoważnień komendantom straży do nakładania mandatów karnych. Ponowne skierowanie projektu do uzgodnień spowodowało przesunięcie prac w czasie – tłumaczyło nam w grudniu MSW.

Z tego powodu od końca poprzedniego sezonu grzewczego straż miejska nie miała możliwości wystawiania mandatów karnych za palenie śmieci w domowych piecach. – Możemy jedynie pouczać lub wnioskować do sądu, a wtedy kary są bardzo dotkliwe, bo nawet do 5 tysięcy złotych – informował nas w grudniu Marek Anioł, rzecznik prasowy krakowskiej straży miejskiej. Dlatego też w 11 przypadkach w listopadzie 2013 roku strażnicy tylko pouczyli osoby, u których wykryto niedozwolone substancje w popiele, zamiast ukarać je mandatem.

23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która zastąpiła dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę z 2001 r. Nowa ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, które zapobiegają i zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich wytwarzanie, zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przygotowywać je do ponownego użycia i wykorzystania.

 

comments powered by Disqus