Teva zbuduje farmę fotowoltaiczną w centrum miasta

Teva fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
5 tysięcy paneli słonecznych będzie mogło wytworzyć nawet 2,7 GWh w ciągu roku

Teva przy ul. Mogilskiej planuje zamontowanie ok. 5 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW na powierzchni trzech hektarów. Wysokość instalacji ma nie przekraczać 3,5 metra. Oprócz tego powstaną dwie stacje transformatorowe. Budowa ma potrwać od trzech do sześciu miesięcy.

– Planowana instalacja będzie zintegrowana z siecią elektroenergetyczną – tzw. tryb „on-grid”. W związku z tym będzie ona pozwalała na sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Prognozuje się, że instalacja wytwarzać będzie rocznie do około 2 715 000 kWh energii elektrycznej – czytamy w opisie przesłanym do urzędu miasta.

Inwestor poinformował, że budowa instalacji wiąże się z wycinką drzew, jednak na terenie inwestycji nie ma chronionych gatunków roślin ani zwierząt. Teva planuje też rozbiórkę dwóch budynków.

– Przedmiotowe przedsięwzięcie o wyżej wskazanej charakterystyce nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na swój charakter i faktycznie niewielki stopień oddziaływania na komponenty środowiska – zadecydował prezydent Krakowa. Wiąże się to również z opiniami RDOŚ-u, Sanepidu i Wód Polskich, które nie stwierdziły takiej potrzeby.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki
comments powered by Disqus