Tutaj krakowskie dzieci aktywnie spędzają czas

fot. pixabay.com

Dziecko potrzebuje pomocy w odrabianiu lekcji? A może brakuje mu wsparcia logopedy lub psychologa? W Krakowie działają obecnie 33 placówki wsparcia dziennego- opiekuńcze, specjalistyczne i w formie pracy podwórkowej. Podczas zajęć dzieci mogą tam rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Wśród 25 krakowskich placówek opiekuńczych są świetlice, koła zainteresowań, kluby i ogniska wychowawcze oferujące najmłodszym krakowianom wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu, takich jak taniec, sport, gry edukacyjne, w okresie letnim kolonie, a w zimie zimowiska. Uczniowie mogą też korzystać z pomocy w nauce do sprawdzianów i odrabianiu zadań domowych, co pomaga im uzyskać lepsze wyniki w nauce.

W pięciu placówkach specjalistycznych są prowadzone zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania, takimi jak m.in. nadpobudliwość, przejawy agresji czy niskiej samooceny. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. warsztaty terapeutyczne z udziałem psychologa, pedagoga, zajęcia z logopedą, muzykoterapię, treningi umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjne, czy kompensacyjne. W Krakowie działają również trzy placówki w formie pracy podwórkowej, która jest realizowana przez wychowawcę. Dzieci mogą skorzystać tam m.in. z zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Przez cały rok

Placówki wsparcia dziennego są przeznaczone dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Działają przez cały rok, we wszystkie dni robocze, przez co najmniej cztery godziny dziennie. Każde z takich miejsc zapewnia jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu pobytu dziecka.

Kiedy w placówce, do której chcemy zapisać naszą pociechę, nie ma już miejsc, zgłoszenie trafia na listę rezerwową. Wszyscy Ci, którzy czekają w kolejce mają równe szanse na miejsce w placówce. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Zdarza się jednak, że dziecko jest kierowane do placówki przez sąd.

Partnerem akcji #DlaRodziny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

comments powered by Disqus