UJ przygotował prawie 18 tysięcy miejsc dla przyszłych studentów

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 fot. Krzysztof Kalinowski / LoveKraków.pl
1 lipca startuje rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Z powodu trwającej pandemii pierwotnie zakładane terminy rekrutacji uległy zmianie.

Jak poinformował Piotr Sumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki, w związku z zaistniałą sytuacją, a więc przesunięciem terminów matur, władze uczelni podjęły decyzje o dostosowaniu startu rekrutacji na studia I stopnia i studia jednolite.

Kandydaci będą mogli rejestrować się od 1 lipca do 23 sierpnia. Wyniki podane będą 31 sierpnia. Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 13 lipca (tura podstawowa), a kandydaci dowiedzą się o jego rezultacie 21 lipca.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano ponad 15 tys. miejsc stacjonarnych oraz prawie 2,7 tys. miejsc niestacjonarnych.

Nowe kierunki

W ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na sześciu nowych kierunkach, którymi są: fizyka dla firm (studia skierowane do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, które oprócz tradycyjnej edukacji uniwersyteckiej pragną rozwijać cały szereg umiejętności praktycznych).

Pojawi się kierunki takie jak, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie zmianą społeczną, Advanced Materials and Nanotechnology, etyka, język i literatura Rosji.

comments powered by Disqus