Urzędnicy z Krakowa oddali głos młodzieży

fot. Justyna Kamińska/LoveKraków.pl

Młodzi aktywiści dwa dni temu świętowali rocznicę powstania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. W jej skład wchodzi 16 organizacji pozarządowych z Krakowa. Wśród nich m.in. „Bratniak”, który dofinansowuje studenckie inicjatywy, stowarzyszenie All in UJ znane z organizacji „Salonu All in UJ”, czyli spotkań z najbardziej charakterystycznymi postaciami ze świata sztuki, muzyki i kultury, czy Klub Jagielloński – think tank tworzący cenne analizy eksperckie, w ramach którego działa również Ośrodek Studiów o Mieście. Reprezentanci także tych podmiotów pracują obecnie nad strategią działań na rzecz młodzieży pod hasłem Młody Kraków 2.0.

Od 11 kwietnia 2016 roku, czyli od pierwszego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, jej przedstawiciele zdążyli już zrealizować wiele pomysłów, a w planach mają kolejne działania. Komisja przez cały czas podsuwa urzędnikom propozycje, które mają ułatwić życie młodych mieszkańców stolicy Małopolski. - Komisja daje władzy obraz tego, co jest dla sektora młodzieżowego ważne, łączy władze miejskie z realiami organizacji i potrzebami młodzieży. Dodaje ekspertyzy, jest partnerem do rozmów, a także platforma wymiany informacji i współpracy – wylicza Barbara Moś z fundacji Europe4Youth, która pełni funkcję przewodniczącej komisji. Drugą ważną funkcją komisji jest tworzenie pola do współpracy i przepływu informacji między organizacjami młodzieżowymi– podkreśla Barbara Moś.

Od czasu powstania Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży organizowała już konferencje, debaty oraz badania społeczne. Jej członkowie udział w konsultacjach do Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi. Podmioty wchodzące w skład komisji prowadzą także prace nad przygotowaniem obszernego dokumentu – nowej strategii działań na rzecz młodzieży pod hasłem Młody Kraków 2.0.  - To nasz najambitniejszy cel, którego realizacja właśnie trwa – przyznaje Barbara Moś.

- Walczymy, żeby strategia obejmowała także dorosłą młodzież, a więc ludzi powyżej 18 roku życia, studiujących, pracujących, również nieaktywnych zawodowo, ani edukacyjnie. Chcielibyśmy, aby program określał wszystkie możliwe obszary polityki młodzieżowej. Od profilaktyki, przez edukację obywatelską, partycypację, wspieranie inicjatyw, informację młodzieżową, po kulturę i rynek pracy – wylicza Barbara Moś. Członkowie organizacji młodzieżowych przeprowadzili badania wśród przedstawicieli dorosłej młodzieży, aby lepiej poznać ich potrzeby. - Chcemy, żeby osoby młode mieszkające w Krakowie były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie strategii – dodaje przewodnicząca KDO ds. Młodzieży.

Kto wpadła na pomysł utworzenia komisji?

Członkowie stowarzyszeń i fundacji zrzeszających młodzież podejmowali próby utworzenia pierwsze próby utworzenia własnego organu już pod koniec 2015 roku. - O tym, że współpraca między takimi podmiotami jest bardzo ważna przekonaliśmy się  m.in. podczas planowania wydarzeń takich jak Małopolskie Targi Organizacji Młodzieżowych, gdzie wiele stowarzyszeń i fundacji pracujących z młodzieżą miało okazję się poznać, zobaczyć wzajemne działania i zrozumieć, że chodzi nam wszystkim o to samo – wspomina Barbara Moś.

- Niedługo potem wspólnie dyskutowaliśmy o tym ze Staszkiem Banasiem z Fundacji Ukryte Skrzydła, który po raz pierwszy powiedział mi o możliwości założenia komisji – dodaje przewodnicząca. Młodzi aktywiści od pomysłów przeszli do działania i zaprosili do konfrontacji urzędników. – Spotkaliśmy się na śniadaniu w Ambasadzie Krakowian – opowiada przedstawicielka organizacji Europe4Youth. Wśród gości Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa Jan Żądło i Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji – Dariusz Domajewski.  Początkowo planowano, że Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży będzie służyła głównie nawiązaniu relacji, stworzeniu kanału informacji zwrotnej między władzami miasta, a młodzieżą.- Przedstawicielom organizacji najbardziej jednak zależało na współpracy między sobą – wspomina Barbara Moś.

Młodym aktywistom zależało na tym, aby Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży pełniła funkcję komisji interdyscyplinarnej. – Od początku chcieliśmy istnieć przy wielu wydziałach, bo sprawy młodzieży to nie tylko sprawy społeczne. Przekonaliśmy do tego wiceprezydenta Andrzeja Kuliga – przyznaje Barbara Moś.

comments powered by Disqus