W centrum są już dodatkowe tory. Gdzie jeszcze kolejarze planują rozbudowę?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W przyszłym roku mają być znane wyniki analiz, które wskażą inwestycje kluczowe dla rozwoju kolei w Małopolsce. Już teraz przy projektowaniu obiektów w sąsiedztwie torów PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakładają rezerwę pod dodatkowe tory.

Trwająca od lipca 2017 roku inwestycja kolejowa w centrum miasta właśnie dobiega końca. Prace istotne dla pasażerów już się zakończyły, teraz wykonawca zajmuje się już sprzątaniem placu budowy, odtwarzaniem zniszczonej nawierzchni dróg w sąsiedztwie inwestycji czy układaniem kamiennej elewacji na wiadukcie nad ul. Grzegórzecką.

W ramach prac, które w praktyce oznaczały wybudowanie linii kolejowej w centrum miasta zupełnie od nowa, liczba torów została zwiększona. Między Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem zwiększyła się z dwóch do czterech, a jeden dodatkowy tor powstał także na odcinku od Płaszowa do Bieżanowa.

Potrzebna rezerwa

Czy podobnych zmian można się spodziewać także w innych rejonach Krakowa? Choć do tej pory nie padły żadne konkrety, temat przewija się przy okazji inwestycji drogowych sąsiadujących z linią kolejową. Tak było choćby przy okazji budowy wiaduktu na przedłużeniu ul. Piasta Kołodzieja, na północnej obwodnicy Krakowa czy na Trasie Wolbromskiej.

Zachowywanie rezerwy wpływa też na projekty kolejnych inwestycji, takich jak choćby wiadukt na ul. Kąpielowej w Swoszowicach czy nowy układ drogowy w rejonie os. Kliny, gdzie ma powstać nowy węzeł przesiadkowy przy przystanku Kraków Opatkowice. Kwestia rezerwy pod przyszłą łącznicę kolejową była też przedmiotem dyskusji przy okazji planu miejscowego dla okolic Żabińca i obecny projekt dokumentu zakłada zarezerwowanie terenu na potrzeby nowych torów.

– PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują z wyprzedzeniem rozwój Krakowskiego Węzła Kolejowego. Jednym z działań w tym celu jest zabezpieczenie terenu niezbędnego do rozbudowy sieci kolejowej wokół stolicy Małopolski. Chodzi m.in. o szlaki kolejowe w kierunku Skawiny, Katowic i Kielc – tłumaczy Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PLK SA.

Jak mówi, rozbudowę w przyszłości brano pod uwagę także przy okazji dobiegającej końca inwestycji. – Na trasie do Podłęża nie tylko zabezpieczono rezerwę terenową pod dodatkowy tor, ale także modernizowane w ostatnim czasie obiekty inżynierskie zostały wykonane już z myślą o potencjalnej rozbudowie tej linii kolejowej – stwierdza.

Szczegóły w przyszłym roku

Kolejarze tłumaczą, że zmiany potrzebne są ze względu na przewidywany wzrost przewozów towarowych i pasażerskich, szczególnie w związku z rozwijanym wciąż potencjałem komunikacji aglomeracyjnej.

Gdzie i kiedy można się spodziewać budowy nowych torów w Krakowie? – Bardziej szczegółowe odpowiedzi będziemy mogli przedstawić po zakończeniu prac nad opracowywanym obecnie „Wstępnym Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”. Obecnie przygotowywane studium jest na etapie symulacji i analiz. Dokument ma być gotowy w 2024 roku – zapowiada Piotr Hamarnik.