Ważny krok w kierunku budowy drogi z Rabki na Słowację

Chyżne fot. GDDKiA

Opracowaniem studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK 7, na odcinku Rabka – Chyżne zajmie się firma Sweco – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowanie ma być przygotowane dla drogi klasy głównej o parametrach drogi ekspresowej w ciągu 15 miesięcy od podpisania umowy. Drogowcy chcą rozbudować odcinek od Rabki do granicy państwa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Czas na analizy

Jak mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA, zadaniem wykonawcy jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych.

– Przygotowana będzie porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania tego zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwa będzie ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej – podkreśla Mikrut.

News will be here