Wielkie koszenie na Zakrzówku. Wcześniej przepłoszyli zwierzęta [ZDJĘCIA]

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej

Na Zakrzówku kończą się prace związane z koszeniem roślin.

Koszenie odbywa się na murawach kserotermicznych i łące modraszkowej. Jak mówią przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, są to zbiorowiska półnaturalne, które nie przetrwają bez pomocy człowieka.

– Dawniej te tereny były regularnie koszone i wypasane. Dzisiaj by utrzymać i zachować różnorodność biologiczną na Zakrzówku, co roku kosimy obszary, na których jeszcze pozostały te cenne siedliska. Koszenie odbywa się raz w roku w czasie, gdy rośliny przekwitną i wydadzą nasiona, by zasilić ich bank na następny rok. Przypada to zazwyczaj na połowę września – mówią pracownicy ZZM.

– Ze względu na zwierzęta, które zasiedlają również te siedliska, w tym chronione gatunki m.in. gniewosz plamisty, ropucha szara, badylarki, teren uprzednio jest sprawdzany. Zwierzęta zostają przepłoszone. Na te działania posiadamy zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – zaznaczają.

– Tam gdzie jest to możliwe korzystamy ze sprzętu mechanicznego, jednak większość wykaszana jest ręcznymi kosiarkami. Od tego roku najbardziej wrażliwy teren, czyli łąkę modraszkową kosimy ręczną kosą, aby w jak największym stopniu ochronić mrowiska, w których mrówki przysposobiły gąsienice modraszków – chronionych gatunków motyli, których rośliną żywicielską jest krwiściąg lekarski – dodają.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej