„Wit Stwosz zaskakuje cały czas”. Prace przy XV-wiecznym ołtarzu prawie na półmetku

Ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

XV-wieczny Ołtarz Wita Stwosza poddawany kolejnym pracom. Teraz badacze i konserwatorzy pod lupę wzięli kwatery z rewersów ruchomych skrzydeł ołtarza.

W pracowniach znajdujących się za gotyckim ołtarzem praca wre. Konserwacją zabytkowego ołtarza zajmują się specjaliści z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych i warszawskiej ASP.

– Wit Stwosz zaskakuje cały czas – przyznaje Jarosław Adamowicz, kierownik prac badawczych i konserwatorskich przy Ołtarzu Wita Stwosza. – Obecnie pracujemy nad rewersami ruchomych skrzydeł, które zdemontowaliśmy pod koniec 2017 roku. Działamy na miejscu, ponieważ za ołtarzem mamy zorganizowane pracownie i stanowiska robocze. Dlatego nie wywozimy poza Bazylikę Mariacką żadnego z elementów – dodaje.

Chociaż wszystkie prace są już prawie na półmetku, najbardziej spektakularna część – środkowa szafa ołtarza, dopiero za jakiś czas odsłoni przed badaczami swoje tajemnice.

Ołtarz w ultrafiolecie

Do tej pory wszystkie badane elementy zostawały poddane analizom w ultrafiolecie i podczerwieni, zostały również prześwietlone promieniami rentgenowskimi. Co ciekawe, niektóre z rzeźb poddano nawet tomografii. Uwadze badaczy nie umknął również skład chemiczny warstw malarskich.

Wróćmy jednak do obecnych prac. Jak przyznaje Jarosław Adamowicz, w trakcie konserwacji znajdujących się na skrzydłach ołtarza kwater zaskoczył zły stan drewna.

– Kwatery rewersów skrzydeł ruchomych były wielokrotnie konserwowane. Ich stan jest znacznie gorszy jeśli chodzi o strukturę i samą konstrukcję. W związku z tym, mamy sporo pracy konstrukcyjnej i staramy się wzmocnić struktury płaskorzeźby od strony odwrocia – przyznaje.

Prace według planów mają się zakończyć w 2021 roku. W tym roku na wszystkie prace Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, miasto i ministerstwo kultury przekazały łącznie prawie 2,6 mln zł. Przypomnijmy, że konserwacja dzieła Wita Stwosza rozpoczęła się w 2015 roku.

Dotychczas na miejsce wróciło m.in. odnowione zwieńczenie ołtarza, zakończyła się konserwacja kwater ze skrzydeł nieruchomych, które można zobaczyć, gdy ołtarz jest zamknięty.

Trochę historii

Ołtarz powstawał od 1477 do 1489 roku. Został wyko­na­ny z trzech rodza­jów drew­na – kon­struk­cja powsta­ła z twar­de­go dębu, tło wyko­na­no z lżejsze­go, ale rów­nie moc­ne­go modrze­wia, a figu­ry wyrzeź­bio­no w drew­nie lipo­wym.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus