Zastrzyk gotówki dla miejskich instytucji

MOCAK fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

90 tys. na zakup rzeźby, 200 tys. na zakup instrumentów muzycznych czy 240 tys. na modernizację sceny. Posypały się pieniądze dla miejskich instytucji kultury.

Miasto przeznaczyło łącznie prawie 2 mln zł na wsparcie kilku instytucji kultury. W środę wieczorem radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Tym razem najwięcej pieniędzy otrzymała Capella Cracoviensis. Ponad 465 tys. zł przeznaczy na kilka projektów, w tym m.in.  „GO WEST! Polish baroque promo tour”, „Terra Incognita weekendy muzyki dawnej w nieodkrytych krajobrazach kulturowych” i festiwal Opera Rara. Dodatkowo, Capella Cracoviensis otrzyma 200 tys. zł na zakup instrumentów i muzycznych akcesoriów.

90 tys. na zakup rzeźby

Muzeum MOCAK otrzymało 90 tys. zł na zakup rzeźby Krzysztofa M. Bednarskiego „Sarkofag Adama Zagajewskiego”, dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Rzeźba będzie prezentowana w Panteonie Narodowym w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Obecnie rzeźbę Bednarskiego można oglądać w muzeum MOCAK w ramach trwającej wystawy „Symbole życia po śmierci. Rzeźba komemoratywna Krzysztofa M. Bednarskiego”.

Remonty, remonty

Teatr Ludowy otrzymał 240 tys. zł na remont dużej sceny. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację podłogi sceny i kieszeni scenicznych, zabezpieczenie orkiestronu, nową rampę oświetleniową i zakup wyposażenia.

94 tys. zł trafi do Muzeum KL Plaszow na zakup pierwszego wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowo powstającej placówki.

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta otrzymał od miasta 100 tys. zł na wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej.

Noc Jazzu, Mała Boska Komedia

Natomiast Nowohuckie Centrum Kultury otrzymało 140 tys. zł na nasadzenie zieleni i wykonanie małej architektury. Oprócz tego instytucja zyskała  40 tys. zł, które przeznaczy m.in. na organizację pokazów szkoły baletowej i musicalowej oraz organizację Nocy Jazzu.

Teatr Łaźnia Nowa otrzymał  150 tys. zł na bieżącą działalność i kwestie związane z organizacją festiwalu „Mała Boska Komedia”.  64 tys. zł więcej powędrowało do Teatru Ludowego na projekt „e-Archiwum Artystyczne Teatru Ludowego – digitalizacja i udostępnienie zbiorów online unikalnej kolekcji Archiwum Teatralnego”.

Sinfonietta Cracovia otrzymała ponad 269 tys. m.in. na realizację prac związanych z obchodami Jubileuszu Leszka Długosza i tournée w Austrii i Korei Południowej.

Pieniądze otrzymają również Balet Cracovia Danza (10 tys. zł), Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (ponad 36 tys. zł), Muzeum Krakowa (ponad 80 tys. zł), Instytut Willa Decjusza (prawie 50 tys. zł) i Biblioteka Kraków (ponad 12 tys. zł).