Były obawy, że dawny hotel Cracovia zamieni się w galerię handlową. Teraz dalszy los budynku jest niepewny

Budynek dawnego hotelu Cracovia fot. Krzysztof Kalinowski