Krakowskie obwarzanki od dziś na znaczkach pocztowych