Sztuka współczesna na Wawelu. O barwnym dziele Kingi Nowak inspirowanym Wyspiańskim [Rozmowa]

Instalacja „Wyspia” na Wawelu fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl