Sztuka współczesna na Wawelu. O barwnym dziele Kingi Nowak inspirowanym Wyspiańskim [Rozmowa]

Kinga Nowak, autorka instalacji „Wyspia” fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl