Sztuka współczesna na Wawelu. O barwnym dziele Kingi Nowak inspirowanym Wyspiańskim [Rozmowa]

Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl