Ważny krok w sprawie realizacji smoczego szlaku. ZDMK ogłosił przetarg

Smok Żołnierz - Rondo Mogilskie przy forcie Lubicz fot. ZDMK