W Domu Mehoffera zagościło słynne dzieło „Śpiewaczka” [ZDJĘCIA]

Wizerunek Wandy w stroju zakonnym z 1922 roku autorstwa Józefa Mehoffera fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl