W Domu Mehoffera zagościło słynne dzieło „Śpiewaczka” [ZDJĘCIA]

Muzeum biograficzne Józefa Mehoffera fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl