Zmiany na DK94. Od poniedziałku kierowcy pojadą nowym rondem

fot. GDDKiA
Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 94 w gminie Wielka Wieś. 15 listopada dla ruchu otwarte zostanie rondo w miejscu krzyżowania się ulic Jurajskiej i Lipowej. Dostępne będą przystanki autobusowe, a ruch pieszych odbywał się będzie po nowych chodnikach.

Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Św. Wojciecha (będzie przebudowana), ale możliwy będzie dojazd do cmentarza od ulicy Kościelnej.

DK94 na jednojezdniowym odcinku 1,5 km – od węzła Modlnica S52 do ronda ze zjazdem na Giebułtów – zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. Inwestycja jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został także odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju ubiegłego roku.

Ronda turbinowe 

– Na rozbudowywanym obecnie odcinku skrzyżowania DK94 z ulicami: Jurajską/Lipową oraz Wierzbową/Bez nazwy zastępują ronda dwupasowe turbinowe. Wybudowane będą dwa skrzyżowania na skręty w prawo z ulicami: św. Wojciecha/Ulubioną oraz Polną. Powstaną trzy zjazdy z drogi krajowej DK94 na drogi gminne wraz z przebudową odcinków tych dróg, przejście dla małych zwierząt, zatoki autobusowe z pasami oddzielającymi od jezdni i chodniki – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstają też drogi techniczne do obsługi nowych zbiorników retencyjnego i odparowującego. Wybudowane i przebudowane zostały kanalizacje: deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa; sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.

comments powered by Disqus