Al. 29 Listopada. W najbliższych dniach sporo zmian w ruchu [INFORMATOR]

Stan z 17 czerwca fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

W trzech punktach na przebudowywanej al. 29 Listopada kierowcy muszą się w najbliższych dniach liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Wiążą się one m.in. z rozbiórką wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Meiera.

Wyburzanie wiaduktu

Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Inwestycji Miejskich, w poniedziałek rozbiórka wiaduktu kolejowego na linii nr 95 wejdzie w kolejny etap. Od 4 lipca od godz. 7:00 do 22 lipca do godz. 17.00 obowiązywać tam będzie kolejna czasowa zmiana organizacji ruchu.

Z ruchu wyłączona będzie jezdnia po stronie wschodniej (w miejscu obecnego pasa w stronę Warszawy). Ruch samochodowy w stronę centrum zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną tymczasową drogę po zachodniej stronie al. 29 Listopada (pod wiaduktem). Natomiast ruch w kierunku granicy miasta zostanie przesunięty na obecny pas ruchu w kierunku centrum.

Dla pieszych wyznaczony będzie korytarz po stronie tymczasowej drogi, przy czym na czas wyburzenia zapewnione tam będzie kierowanie ruchem pieszych przez uprawnionych pracowników.

[Uwaga, na mapie przygotowanej przez ZIM północna strona jest w dolnej części]

Drugi wiadukt gotowy

Do finiszu zbliża się przebudowa drugiego wiaduktu kolejowego, w rejonie ul. Siewnej. W przyszłym tygodniu demontowane będą tymczasowe bramki wykorzystywane do budowy nowych przęseł.

Dlatego w trzy kolejne noce (4-5, 5-6 i 6-7 lipca) od północy do godziny 4:00 na czas tych robót zachodzi konieczność wprowadzenia chwilowych przerw w ruchu pojazdów pod wiaduktem. Ruch pieszy będzie możliwy za zgodą pracowników kierujących ruchem.

Przeniesienie słupa

Na czas prowadzenia robót związanych ze zmianą lokalizacji słupa teletechnicznego w ciągu al. 29 Listopada przy ul. Węgrzeckiej nastąpi zajęcie fragmentu jezdni oraz pobocza w kierunku Warszawy. Zjazd w ul. Węgrzecką z al. 29 Listopada pozostaje nadal zamknięty. W obszarze prowadzonych robót zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały