ArcelorMittal we współpracy z AGH usunie odpady po Hucie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz ArcelorMittal podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na terenie kombinatu w Nowej Hucie.

Współpraca będzie polegała m.in. na wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Zespół z AGH ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.

Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej.

– Nasz plan zakłada stopniowe usuwanie tych odpadów i czyszczenie terenu, tak aby w perspektywie 5-10 lat całkowicie odmienić ten obszar i nadać mu nową funkcjonalność zgodną z urbanistyczną wizją miasta. Produkcja „zielonej”, czyli odwęglonej stali, jest dla całej grupy ArcelorMittal najważniejszym obecnie celem strategicznym – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

– W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów pohutniczych. Cel projektu ma charakter środowiskowy, czyli recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, a także naukowy, czyli opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru – wyjaśnia prof. Mirosław Karbowniczek.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta