„Chcemy, aby krakowianie poznali i polubili to miejsce”

– Całkowity koszt realizacji projektu przygotowanego w 2017 roku to kwota 23 milionów złotych. Ten teren i budynki będą w przyszłości służyć działalności kulturalnej, będą udostępniane publiczności w czasie organizacji spektakli, koncertów, wystaw i warsztatów – mówi o Strefie K-805 pod Kopcem Kościuszki Andrzej Wyrobiec, dyrektor Teatru Bagatela.

Natalia Grygny, LoveKraków.pl: Wiosną 2021 scena Bagateli pod Kopcem Kościuszki ma zacząć ponownie działać. Na ile to możliwe, biorąc pod uwagę sytuacje finansową teatru i sytuację epidemiczną?

Andrzej Wyrobiec, dyrektor Teatru Bagatela: Ten plan jest możliwy, ale oczywiście bez pomocy miasta i uzyskania środków zewnętrznych będzie to bardzo trudne. Obecnie zajmuje nas bezpieczne przetrwanie pandemii i utrzymanie zespołu zatrudnionego w teatrze. Musimy wspólnie przetrwać ten trudny czas, „doczłapać” do odmrożenia gospodarki, powrotu do normalności, otwarcia instytucji kultury i spotkań z widzami. Tak duża inwestycja, jaką jest rewitalizacja Strefy K-805 bez wsparcia finansowego – a mam tu na myśli wielomilionowe nakłady – po prostu jest niemożliwa.

Jakie są szacunkowe koszty tej inwestycji?

Całkowity koszt realizacji projektu przygotowanego w 2017 roku to kwota 23 milionów złotych. Można go oczywiście podzielić na etapy. Zamierzamy ten projekt również nieco „odchudzić”, jednak w dalszym ciągu będziemy potrzebowali kilkunastu milionów na sfinalizowanie inwestycji. Ten teren i budynki będą w przyszłości służyć działalności kulturalnej, będą udostępniane publiczności w czasie organizacji spektakli, koncertów, wystaw i warsztatów. Chcemy by tętniło tu życie przez cały rok, 7 dni w tygodniu.

Nieruchomość została nabyta w 2013 roku z przeznaczeniem na magazyny i warsztaty, których Teatr nie posiadał, w związku z czym był zmuszony do wynajmowania lokali w różnych miejscach Krakowa. Dzięki tej inwestycji zdewastowane i niszczejące garaże stacjonującej tam wcześniej jednostki wojskowej, zostały przeznaczone na cele publiczne. Pomimo złego stanu technicznego, m.in. braku ogrzewania, izolacji, a do niedawna jeszcze braku wodociągu i kanalizacji, zakupione przez Teatr budynki radykalnie poprawiły naszą sytuację magazynową i warsztatową oraz, przede wszystkim, warunki pracy twórców i rzemieślników teatralnych. Pozwoliło to też na systematyczne, w miarę posiadanych funduszy, inwestowanie we własne obiekty, a nie w obce środki trwałe.

Teatr przez te osiem lat te obiekty użytkował, zapraszał też na spektakle.

W miarę wolnych środków są tu prowadzone niezbędne remonty, aby utrzymać nieruchomość w dobrym stanie. Zostały naprawione dachy i rynny dzięki czemu budynki nie niszczeją, wykonaliśmy tymczasowe ogrzewanie w części warsztatów i w sali prób. Jeden z budynków jest wykorzystywany na magazyny i pracownie teatralne – plastyczne, stolarskie, ślusarskie, powstają tu m.in. wielkogabarytowe elementy scenografii. Drugi budynek służy jako miejsce prób oraz prezentacji spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych z udziałem publiczności. Planujemy dalsze udostępnianie tego obiektu, ale w obecnych warunkach to jest możliwe jedynie wiosną i latem, a że miejsce samo w sobie jest piękne, to bardzo chcemy aby krakowianie je poznali i polubili.

Teatr zakupił działkę na preferencyjnych warunkach od Agencji Mienia Wojskowego. Zgodnie z umową przez 10 lat od zawarcia umowy Bagatela nie może udostępniać obiektu podmiotom na warunkach komercyjnych.

Transakcja została sfinalizowana z ogromnym, 60-procentowym rabatem, co oznacza, że Bagatela otrzymała prawie 5-milionowy upust, który wiąże się z zakazem wykorzystywania tych obiektów na cele komercyjne.

W sierpniu 2020 roku zwrócili się Państwo do Agencji Mienia Wojskowego z prośbą o skrócenie tego czasu z powodu trudnej sytuacji związanej z trwająca pandemią. Odpowiedź była negatywna.

Agencja zapewne obawiała się konsekwencji takiej decyzji. Trudno mieć o to pretensje, tym bardziej, że czas szybko płynie. Zostały jeszcze tylko dwa lata i zamierzamy je dobrze wykorzystać. Planujemy wznowienie prezentacji spektakli i otwarcie Teatru pod gwiazdami - letniej sceny plenerowej. Przygotowaliśmy aktualizację projektu do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, pracujemy nad projektami architektonicznymi oraz planami zagospodarowania naszego terenu i budynków, prowadzimy rozmowy z firmami energetycznymi odnośnie wykonania na terenie nieruchomości instalacji grzewczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Obiekty otacza spory zielony teren. Jakie teatr ma plany względem tego obszaru? Powstanie park czy przestrzeń dostępna dla mieszkańców?

Wokół naszej nieruchomości znajduje się park, las i ścieżka na Kopiec Kościuszki, więc nie ma chyba potrzeby powiększania tego terenu. Pielęgnujemy zieleń, mamy baczenie na sowę która mieszka w kominie dawnej kotłowni i jest lokalną atrakcją oraz będziemy udostępniać teren dla naszych gości w czasie organizowanych wydarzeń artystycznych. Proszę pamiętać, że te obiekty są miejscem codziennej pracy naszych teatralnych artystów i rzemieślników, dlatego będziemy dbać o to, by nie była ona zakłócana, a teren był bezpieczny dla wszystkich użytkowników. Tak jak już mówiłem, planujemy aktywność przez 7 dni w tygodniu, więc atrakcji i okazji do odwiedzenia Strefy K-805 na pewno nie zabraknie.

Czyli będzie można w nim przebywać jedynie podczas organizowanych przez teatr wydarzeń?

Wydarzenia artystyczne, wystawy, warsztaty, konferencje, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mogą trwać przez cały dzień, czy nawet weekend. Mamy sporo planów na wykorzystanie tego miejsca. Marzy nam się teatr jako centrum popularyzacji kultury. W czasie organizowanych imprez, spektakli czy koncertów teren zielony wraz z infrastrukturą sanitarną, a w przyszłości również gastronomiczną, będzie dostępny dla mieszkańców i naszych gości.