Cracovia dzierżawi miejsca postojowe za "grosze"

Parking pod Cracovią fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Witold Liguziński zaskarżył praktyki dotyczące dzierżawy miejsc postojowych przez Cracovię. Okazało się, że klub płaci jedynie 70 złotych za miejsce, podczas gdy opłata za jedno zastrzeżone miejsce w strefie płatnego parkowania kosztuje 850 złotych miesięcznie. Sprawę bada komisja rewizyjna, a urząd miasta nic o tym nie wie. Jedynie  ZIKiT wytłumaczył, dlaczego zawarł taką umowę z klubem.

– Gmina wydzierżawiła Cracovii wzdłuż ulicy Focha najpierw 16 miejsc postojowych, a teraz klub ma ich 10. Gdy w życie wchodziła Strefa Płatnego Parkowania złożyliśmy wniosek, żeby miejsca były ogólnodostępne. Liczba miejsc zmniejszyła się do dziesięciu. I płacą od tej pory ok. 1000 zł miesięcznie – opowiada Witold Liguziński.

Prawnik twierdzi, że decyzja o traktowaniu klubu w ten sposób jest bezzasadna i w związku z tym złożył skargę na prezydenta do komisji rewizyjnej rady miasta. Potwierdza to radny Adam Kalita. – Cracovia ma w tej chwili 10 miejsc. Płacą mniej niż normalnie, bo 70 zł za miejsce postojowe. Komisja zajmowała się tą sprawą, ale nie podjęliśmy żadnej decyzji – mówi Kalita.

Radny PiS twierdzi, że w tej kwestii są argumenty za i przeciw. – Miasto wydzierżawiło te miejsca za taką cenę ze względu na to, że użytkownikiem jest klub sportowy, który szkoli dzieci i krzewi kulturę sportową. Z drugiej strony mamy argumenty ekonomiczne i są wątpliwości prawne – tłumaczy Adam Kalita.

Co wie Miejska Infrastruktura?

Przed kontaktem z radnym Kalitą zadaliśmy pytanie spółce Miejska Infrastruktura, która zajmuje się m.in. SPP, aby sprawdzić, czy prawdą jest, że Cracovia wykupiła miejsca w strefie.  – Miejska Infrastruktura informuje, że w okresie od 2 czerwca 2014 r. (tj. objęcia przez Spółkę zadań związanych z obsługą strefy płatnego parkowania w Krakowie) do dnia dzisiejszego „MKS Cracovia SSA” nie posiadała w strefie płatnego parkowania wykupionych miejsc postojowych na wyłączność – czytamy w odpowiedzi.

Co więcej „na wskazany podmiot nie były również wydawane abonamenty postojowe. Z informacji ZIKIT o okresie wcześniejszym wynika, że MKS Cracovia nie dysponowała miejscami na wyłączność".

ZIKiT się tłumaczy

Taki był stan sprawy na piątek. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od ZIKiT-u w tej kwestii. Zarząd podpisał umowę z MKS Cracovia na dzierżawę 16 miejsc postojowych w połowie 2012 roku na czas nieokreślony. Zdaniem ZIKiT-u, stawka czynszu dzierżawnego została ustalona zgodnie z rozporządzaniem prezydenta z 2007 roku. I tak Cracovia płaciła miastu ok. 1200 zł miesięcznie. Czynsz ten wzrastał od 2013 roku.

ZIKiT tłumaczy, że zawierając umowę dzierżawy „kierował się koniecznością trwałego zabezpieczenia miejsc parkingowych dla obiektów usługowo-handlowych zlokalizowanych przy al. Focha, dla których jedyną obsługę komunikacyjną stanowi al. Focha”. A zdaniem urzędników, brak możliwości dojazdu i parkowaniu przed lokalami, wpłynąłby na zmniejszenie się dochodów firm tam prosperujących. W konsekwencji miasto musiałoby łożyć większe środki na utrzymanie stadionu Cracovii.

Urzędnicy podkreślają również to, że zapewnienie miejsc postojowych daje gwarancję wynajmowania pomieszczeń stadionowych i było to planowane na etapie przebudowy ul. Focha.  – W opinii ZIKiT postępowanie takie miało uzasadnienie praktyczne, gdyż stadion został wybudowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Istotną okoliczność stanowi fakt, że bez zapewnienia miejsc postojowych przed przedmiotowymi lokalami usługowymi, ich późniejsze wynajęcie byłoby znacznie trudniejsze, a ewentualnie uzyskane czynsze nieadekwatne do poniesionych nakładów – czytamy w piśmie od Zarządu.

„Wsparcie kultury fizycznej”

Oprócz tego ZIKiT argumentuje decyzję tym, że we współpracy z Cracovią gmina kieruje się dobrem instytucji, a nie maksymalizacją zysków. Do tego zapewnienie m.in. takich udogodnień jest formą wsparcia klubu sportowego i tym samym wparciem rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Krakowa.

„Taka forma pomocy nie narusza w żadnym stopniu zasad współżycia społecznego, nie stanowi również naruszenia konstytucyjnej zasady równości pomiotów gospodarczych, albowiem nadrzędnym i pierwszorzędnym celem działalności zarówno Gminy Miejskiej Kraków jak i Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia, nie jest „zysk” ujmowany w kategoriach ekonomicznych”, czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Również wprowadzenie strefy płatnego parkowania nie zmieniło nastawienia urzędników. Kompromisem (godzących interesy mieszkańców oraz przedsiębiorców) miało być zmniejszenie liczby miejsc zastrzeżonych z 16 do 10.

Wpływy z zastrzeżonych miejsc

Obecnie w strefie płatnego parkowania użytkowanych jest 49 miejsc zastrzeżonych na prawach wyłączności przez 37 podmiotów (niektóre firmy posiadają po dwie lub trzy "koperty"). Najwięcej „kopert” zlokalizowanych jest w obrębie „Starego Miasta” - strefa P1.

– Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą uchwałą przy „kopertach” obowiązuje progresja opłat, tj. kolejna „koperta” dla danego przedsiębiorcy jest droższa o 20% w stosunku do poprzedniej. Kwota pierwszej „koperty” wynosi 850 zł miesięcznie – informuje Jan Machowski z biura prasowego UMK.

Od czerwca 2014 roku do tej pory wpływy z zastrzeżonych stanowisk postojowych na prawach wyłączności wyniosły ponad 644 tys. złotych.

comments powered by Disqus