Droga do Cogiteonu. Radni nie chcą zmiany planów

Budowa Cogiteonu, stan z kwietnia fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni z komisji infrastruktury wydali negatywną opinię dla obywatelskiego projektu uchwały w sprawie budowy drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Grupa mieszkańców chce, by inwestycja była połączona z al. Bora-Komorowskiego, a nie ul. Stella-Sawickiego.

Uchwała kierunkowa znalazła się w porządku obrad środowej sesji rady miasta, a dziś tematem zajęła się komisja infrastruktury. Autorzy uchwały przekonywali, że układ drogowy w wersji przygotowanej przez miasto, a więc z układem drogowym od ul. Stella-Sawickiego to najdroższy z możliwych wariantów i najbardziej problematyczny. W ich opinii taka droga będzie generować dodatkowe korki na al. Bora-Komorowskiego i ul. Stella-Sawickiego, niszczyć teren zielony i powodować uciążliwości dla mieszkańców pobliskiego osiedla.

– Ten projekt jest nieakceptowalny, nieprzystający do realiów, irracjonalny i bardzo nieekonomiczny – mówił Rafał Nowak, mieszkaniec Czyżyn.

Autorzy uchwały, pod którą podpisało się 740 osób, chcą odstąpienia przez miasto od budowy drogi w proponowanej wersji i utworzenia wjazdu od północy, tak jak to ma miejsce w przypadku pojazdów budowy.

Urzędnicy: już za późno na zmiany

Urzędnicy odrzucają jakąkolwiek możliwość zmian na tym etapie. Magda Rutkowska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, tłumaczyła, że wykonawca budowy jest już wybrany, kilka dni temu został mu przekazany plac budowy. Odstąpienie od inwestycji na tym etapie wiązałoby się z koniecznością zapłacenia firmie kary w wysokości dziesięciu procent całej kwoty (droga ma kosztować ok. 23 mln zł).

– Jeśli chodzi o kwestię wyboru wariantów, dyskusja na ten temat toczyła się od 2017 roku. Zostały w tym zakresie wykonane analizy ruchu, z których jasno wynikało, że obsługa od Bora-Komorowskiego nie zapewni odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – mówiła.

W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK Michał Mikołajczyk, który podkreślał, że fakt obsługiwania budowy od północnej strony nie oznacza, że takie tymczasowe rozwiązanie może zostać wykorzystane na potrzeby docelowego ruchu.

Urzędnicy zwracali też uwagę na fakt, że budowa Cogiteonu dobiega końca, a obiekt potrzebuje drogi dojazdowej, by móc uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W tej sprawie miasto ma też zobowiązania wobec władz wojewódzkich, które budują centrum nauki.

Radni przeciwko zmianie planów

Radny Łukasz Sęk zgłaszał podczas komisji uwagi dotyczące potencjalnych inwestycji w sąsiedztwie nowej drogi. Dopytywał, czy właściciele działek sąsiadujących z planowaną drogą, którzy w ten sposób zyskają możliwość zabudowania terenu, dokładają się do inwestycji. – Za ponad 20 milionów złotych robimy ogromny prezent tym właścicielom działek, które tam się znajdują – komentował.

Urzędnicy bronili się mówiąc, że układ drogowy od ul. Stella-Sawickiego będzie obsługiwał cały rejon w sąsiedztwie, rozwiązując tamtejsze problemy komunikacyjne, np. w rejonie ul. Życzkowskiego.

Ostatecznie radni nie tylko nie przyjęli opinii pozytywnej dla obywatelskiego projektu uchwały, ale w osobnym głosowaniu wydali opinię negatywną. Istotniejsze będzie jednak środowe głosowanie na sesji rady miasta, na której również szykuje się burzliwa debata w tej sprawie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny