Dwie dekady z ZUE. Krakowska firma wybrana na kolejne lata

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Znów nie było żadnego zaskoczenia. Oferta firmy ZUE, jedyna złożona w przetargu na utrzymanie torowisk w Krakowie, została wybrana jako najkorzystniejsza. Oznacza to, że w 2025 roku miną dwie dekady z ZUE w tej roli.

Poprzedni kontrakt został podpisany w 2019 roku i obowiązywał do końca września. Formalnie były to dwie osobne umowy – po raz pierwszy urzędnicy zdecydowali się wówczas na rozdzielenie zamówień na utrzymanie torowisk i sieci trakcyjnej. W obydwu przypadkach zgłosiło się tylko ZUE i uzyskało kontrakt. Wcześniej było wokół tej sprawy sporo zamieszania, ponieważ początkowo, z powodu znacznego przekroczenia założonego budżetu, miasto nie podpisało długoterminowego kontraktu, wybierając tylko krótsze, kilkumiesięczne umowy. Wszystkie z nich realizowała ta sama firma.

Nowe rozdanie

W lipcu tego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpisał nowy przetarg, wspólny dla całej infrastruktury. Zakres zamówienia obejmował m.in. utrzymanie, konserwację i naprawy torowisk, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, elementów detekcji tramwajowej, podstacji trakcyjnych i układu kablowego, a więc wszystkiego, co jest potrzebne do codziennego funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Do tego należy jeszcze doliczyć prace przy torowiskach zlecone przez ZDMK. Umowa ma obowiązywać do końca września 2025 roku.

ZUE złożyło jedyną ofertę. Jak tłumaczy rzecznik ZDMK Jacek Bartlewicz, kwota łączna (ponad 148 mln zł brutto) była ustalona z góry, ale firmy mogły rywalizować wysokością opłat ryczałtowych. – Zapisy były tak skonstruowane, by wygrała firma, która zaproponuje niższe koszty stałe, np. za bieżące usuwanie awarii, a dzięki temu więcej środków będzie można przeznaczyć na prace zlecone. Właśnie w ramach takich prac zleconych mogliśmy wcześniej zmodernizować torowiska na ul. Ujastek, Ujastek Mogilski, na Zakopiańskiej czy obecnie na Kocmyrzowskiej – wyjaśnia.

W ostatnich dniach ZDMK ogłosił wybór wykonawcy. W 2025 roku ZUE będzie mogło się pochwalić, że od 20 lat nieprzerwanie zajmuje się utrzymaniem krakowskich torowisk.

Pewną zmianę przyniesie w tej dziedzinie oddanie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Nowo wybudowany odcinek przez 20 lat będzie pod opieką firmy Gulermak, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie pobierać miesięczne opłaty za dostęp do infrastruktury. W zamian za to miasto nie musi jednorazowo wykładać środków na przeprowadzenie inwestycji.