Gdzie leczyć raka? Pacjenci onkologiczni wskazali najbardziej przyjazny szpital w Małopolsce

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Fundacja Alivia zgromadziła opinie o placówkach onkologicznych w całej Polsce. Na portalu Onkomapa.pl pacjenci mogą łatwo znaleźć polecany ośrodek i ocenić poziom opieki. W województwie małopolskim chorzy na raka najwyżej oceniają Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie.
– Mierzenie zadowolenia pacjentów z oferowanej im opieki jest niezmiernie istotne, ponieważ poziom satysfakcji chorego wpływa na zaufanie do lekarza, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na relację z nim i przekłada się na skuteczność leczenia, np. poprzez stosowanie się do zaleceń. Możliwość wyrażenia swojej opinii i poziomu satysfakcji ze świadczonych usług upodmiotawia pacjenta w systemie opieki zdrowotnej i sprawia, że jego doświadczenie staje się istotnym wskaźnikiem, na który wszyscy interesariusze powinni zwracać uwagę, co obecnie nie zawsze ma miejsce – mówi Agata Polińska, wiceprezes fundacji Alivia.

Na stronie Onkomapa.pl pacjenci i ich bliscy mogą wyrazić opinię na temat 108 szpitali i prawie 3,5 tys. lekarzy w nich pracujących. Ocenie podlegają placówki, które w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizują przynajmniej dwie z trzech procedur: chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną. Ocena jest mierzona w skali od 1 do 5 i obejmuje organizację i sposób leczenia, opiekę personelu medycznego, przestrzeganie praw pacjentów, a także ich komfort. Na potrzeby poniższego zestawienia wzięto pod uwagę placówki, które uzyskały powyżej 150 opinii.  

Szpital Rydygiera z oceną 4,5/5

W województwie małopolskim najwyżej ocenianym przez pacjentów ośrodkiem jest Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie, z oceną 4,5/5. W tym ośrodku chorzy podkreślają bardzo wysoki poziom opieki personelu medycznego.  – Fachowa, rzeczowa obsługa medyczna. Lekarze do samego końca walczą o pacjenta, doradzą jak potrzeba – opisuje jedna z pacjentem.   Kolejne miejsce zajmujeUniwersytecki Szpital Kliniczny w Krakowie z oceną 4,1/5. W tym ośrodku bardzo dobrze oceniany jest sposób leczenia i przestrzeganie praw pacjentów.  

Najwyższą ocenę w skali kraju otrzymał Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na 4,7/5 oceniło ten ośrodek 198 chorych. Pacjenci w tym ośrodku wysoko oceniają sposób leczenia oraz opiekę personelu medycznego.
comments powered by Disqus