Gotyk z parkiem? Wyrok sądu daje nadzieję, ale potrzebne są rozmowy

Osiedle gotyk fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na osiedlu Gotyk jest wąski pas zieleni, który w przyszłości może być parkiem. Jedna z firm chciała zabudować działki, które w planie miejscowym zostały przeznaczone właśnie pod zieleń. Niedawno zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym rada miasta mogła na kilku działkach należących do firmy wyznaczyć w planie miejscowym tereny zieleni urządzonej.

Sąd pierwszej instancji uznał, że Rada Miasta Krakowa uchwaliła plan miejscowy „Górka Narodowa – os. Gotyk” zgodnie z zapisami studium. W dokumencie tym podstawową funkcją tych terenów była zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności wraz z zielenią urządzoną.

W studium zapisana była również funkcja dopuszczalna, w tym m.in. zieleń urządzona lub nieurządzona. Planiści skorzystali z tej możliwości i na spornych działkach ustanowili teren pod park miejski. To nie był jedyny zarzut, ale inne nie zostały wzięte pod uwagę przez sąd. 14 lutego Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną, uprawomocniając wyrok WSA z 2021 roku.

W marcu radny Grzegorz Stawowy zwrócił się do prezydenta Krakowa z pytaniem o kwestię związaną z planami miasta, co do terenów zielonych na tym i sąsiednim obszarze. Chciał się dowiedzieć, czy już podjęto kontakt z właścicielami terenów wytypowanych do wykupu przez gminę. Jak na razie odpowiedzi nie uzyskał, ale ponowi swoje pytania uwzględniając wyrok.

– Zwrócę się do prezydenta z prośbą o powrót do rozmów z właścicielem. Wcześniej na drodze stało niezakończone postępowanie sądowe, teraz jest idealny czas, by wrócić do negocjacji – mówi Grzegorz Stawowy.

Samorządowiec dodaje, że w okolicach tego osiedla mieszkańcy nie mają żadnej zieleni urządzonej. Dodaje, że stworzenie tam parku nie byłoby proste i tanie, ale warte zachodu.

Radny zastanawia się również nad kwestią miejskich działek przy ul. Felińskiego, gdzie miałby powstać park. Tu na razie, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Zarządu Zieleni Miejskiej, nie ma takich planów.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały