Kazimierz Barczyk wystąpił o nadanie premierowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego

K. Barczyk i J. Buzek podczas konferencji „Polska w NATO” fot. Kancelaria Premiera, 1999

W przyszłym roku Samorząd Województwa Małopolskiego będzie obchodził Jubileusz 25-lecia.  Z tej okazji z inicjatywy Kazimierza Barczyka – przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Zarząd SGiPM złożył wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku o przyznanie Premierowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego, jako głównemu  autorowi kluczowej i bardzo udanej reformy wojewódzkiej.

Warto przypomnieć, że obecny wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, jako samorządowiec i jednocześnie minister w Kancelarii J. Buzka był współautorem i aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu reformy samorządowej, także jako główny doradca premiera ds. samorządu terytorialnego.

W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez Rząd Jerzego Buzka samorząd powiatowy i wojewódzki rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1999 r. W wyniku tej reformy pełnoprawny samorząd wojewódzki został utworzony po raz pierwszy w 1000-letniej historii Polski (z wyjątkiem Sejmu Śląskiego w okresie międzywojennym).

Reformy wprowadzone przez rząd J. Buzka złamały skrajnie scentralizowany model Polski
z czasów PRL, gdzie nie było miejsca na autentyczną aktywność obywateli, rozwiązywanie wielu codziennych lokalnych i regionalnych problemów na poziomie gminy, powiatu, województwa, których oczywiście nie była w stanie dostrzec, a tym bardziej zrealizować żadna władza centralna w Warszawie.

Warto również pamiętać, że Jerzy Buzek z ogromnym zapałem i z wielkim osobistym zaangażowaniem wsparł  budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Dzięki temu powstał najnowocześniejszy kampus uniwersytecki w Europie dla 20 tys. studentów za kwotę ponad miliarda złotych.

Dla Małopolski ważny jest również sukces, jakim było utworzenie, m.in. przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński, przy wybitnym wsparciu prof. Jerzego Buzka pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC Poland Plus z siedzibą w Krakowie – wtedy największego i jedynego w Polsce oraz jednego z 5. w Europie - projektu badawczego wartości co najmniej 2 miliardów euro.

M.in. za te wielkie zasługi Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznała mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, a Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uhonorowało Jerzego Buzka Tytułem Małopolanin Roku 2009.

Kazimierz Barczyk zaproponował, aby wręczenie Premierowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego odbyło się podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Województwa Małopolskiego 29 stycznia 2024 r. na Wawelu.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2019 zdecydował, że Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego będą mogły otrzymać osoby „szczególnie zasłużone w działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców, a także te, których aktywność publiczna, postawa i jej pozytywny oddźwięk służą budowaniu dobrego imienia Małopolski i promują region w kraju i poza jego granicami”. Do tej pory takimi Tytułami zostali wyróżnieni jedynie Hasan Arat, Spyros Capralos. i Andrzej Kraśnicki w uznaniu za wsparcie tegorocznych Igrzysk Europejskich w Małopolsce.