Koniec z plastikowymi sztućcami i słomkami. Studenci AGH pracują nad biodegradowalnym kartonem

Studenci AGH w Krakowie przygotowują prototypowe, biodegradowalne opakowanie przeznaczone do przechowywania m.in. mleka i innej żywności o krótkim terminie przydatności.

Głównym założeniem projektu jest opracowanie opakowania, które będzie biodegradowalne. Ma ono zawierać materiały pochodzenia naturalnego, które ulegają rozkładowi w minimum 90%. Takie rozwiązanie pozwoli zakwalifikować projektowane opakowane do grupy odpadów możliwych do kompostowania, których produktami rozkładu będą tylko woda i dwutlenek węgla.

Koniec z plastikiem w 2021 roku

Do opracowania kartonu studentów zainspirowała dyrektywa, która w 2021 roku zacznie obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy ona ograniczenia oraz wycofania z użycia polimerów konwencjonalnych do zastosowań jednorazowych, takich jak widelce, słomki czy kubki.

– Biodegradowalny karton, nad którym pracujemy jest bardzo pożądanym rozwiązaniem i ma realny wpływ na zmniejszenie zużycia w przemyśle spożywczym konwencjonalnych nierozkładalnych i zalegających na wysypiskach śmieci polimerów. Szczególnie dotyczy to najbardziej kłopotliwych opakowań warstwowych, popularnie nazywanych Tetra Pakami – wyjaśnia studentka AGH Renata Radzewicz.

– Finalny produkt powinien spełniać szereg wymagań́ umożliwiających jego użycie, m.in.: niską transmisję światła oraz tlenu czy odporność na uszkodzenia. Karton powinien również być możliwy do wytworzenia przy pomocy znanych i przetestowanych metod, co ułatwiłoby implementację rozwiązania w obecnie stosowanych liniach produkcyjnych. W toku prac zostanie opracowana technologia oraz dobrane takie materiały, aby produkt finalny mógł zostać wprowadzony na rynek i skomercjalizowany, na czym nam bardzo zależy – dodaje opiekun projektu dr inż. Piotr Szatkowski.

comments powered by Disqus