Kraków Balice: Pseudo-Szwedzi okazali się … Somalijczykami

Zdjęcie ilustracyjne fot. Straż Graniczna

Po przylocie samolotu z Chanii funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli kontrolę legalności pobytu, w wyniku której zatrzymali trzech Somalijczyków, którzy posługiwali się szwedzkim paszportami.

Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn, 17-latek w trakcie legitymowania posłużył się szwedzkim paszportem wystawionym na dane innej osoby, a w dodatku przerobionym w zakresie daty ważności dokumentu.

Kolejny 18-letni mężczyzna w trakcie legitymowania posłużył się cudzym autentycznym szwedzkim paszportem. Ten dokument nie był przerobiony, natomiast dane cudzoziemca figurowały w bazach jako obywatela państwa trzeciego podlegającego decyzji nakazującej powrót.

Kolejna poddana kontroli cudzoziemka, podobnie jak koledzy, w trakcie legitymowania posłużyła się cudzym autentycznym szwedzkim paszportem.

Cudzoziemców i dokumenty zatrzymano. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się dokumentem należącym do innej osoby (w jednym przypadku dodatkowo przerobionym) oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Niepełnoletni obywatel Somalii złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który został przyjęty. Wobec 18-latka i 20-letniej kobiety Komendant Placówki SG w Krakowie - Balicach wszczął postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.