„Krowodrza zrywa z betonem”. W miejscu płyt ma się pojawić zieleń

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W pięciu miejscach na terenie Krowodrzy mają się pojawić nowe zieleńce, jako realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego. Na razie jednak nikt nie zgłosił się do przetargu na przygotowanie dokumentacji.

– Mieszkańcy Krowodrzy chcą zieleni, drzew, a nie betonu. Niech Kraków, przykładem innych stolic europejskich, rozbetonuje chodniki. Miasto powinno się adaptować do zmian klimatu – temperatury latem w miejscach bez drzew, zieleni, dochodzą nawet do 50 stopni, dlatego każdy skrawek zieleni jest bardzo ważny. Twórzmy więc trawniki, sadźmy drzewa, krzewy, gdzie to tylko możliwe – pisali autorzy w opisie projektu „Krowodrza zrywa z betonem”.

Projekt zyskał poparcie mieszkańców, a niedawno Zarząd Dróg Miasta Krakowa zrobił pierwszy krok w stronę realizacji. Ogłoszony został przetarg na przygotowanie potrzebnych dokumentów i uzyskanie decyzji zezwalających na rozpoczęcie prac. W czwartek okazało się jednak, że do postępowania nie zgłosiła się żadna firma.

Pięć miejsc

Zgodnie z planem, betonowa nawierzchnia ma zostać rozebrana w pięciu miejscach:
– w rejonie budynków przy ul. Wrocławskiej 16-18,
– przy Lubelskiej 19,
– przy ul. Mazowieckiej (pomiędzy Lubelską a rondem Żołnierzy Wyklętych),
– w rejonie budynków przy ul. Śląskiej 2-8,
– na rogu ulic Sienkiewicza i Królewskiej.

Zamiast niej mają zostać przygotowane okienka na drzewa i niższą zieleń.

Jeśli przetarg zostanie powtórzony na tych samych zasadach, co poprzedni, wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie projektów zieleni, a w razie potrzeby także nawodnienia, oświetlenia czy innych instalacji. Musi też przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców, a na koniec złożyć stosowne wnioski i uzyskać pozwolenie na budowę.

Lista wymagań

Zieleń ma być zaprojektowana tak, by nie zasłaniała widoczności, nie powodowała zagrożenia dla ruchu i pozostawiała wystarczająco dużo przestrzeni dla pieszych czy rowerzystów.

Zarząd Transportu Publicznego w swoich wytycznych oczekuje pozostawienia stojaków rowerowych zamontowanych w rejonie proponowanych zieleńców, a w przypadku ul. Wrocławskiej – zapewnienia wygodnego dostępu do przystanku autobusowego.

Zarząd Zieleni Miejskiej oczekuje natomiast, by projektanci wykorzystali rodzime gatunki roślin i takie, które nie będą sprawiały problemów alergikom.

Zgodnie z planem, zarząd dróg chce mieć w tym roku gotowe pozwolenie, by w kolejnym roku móc przeprowadzić prace.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Krowodrza