Matura 2023: W tych krakowskich liceach egzamin wypadł najlepiej

Po raz kolejny Małopolska ma najlepsze wyniki w kraju fot. CKE

W Polsce do tegorocznej matury przystąpiło 253 495 absolwentów szkół średnich. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2023 r.

Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów. W formule 2023 odsetek sukcesów wyniósł 91,1 proc., natomiast w formule z 2015 r. – 74,6 proc.

Jak na tym tle wypadła Małopolska i Kraków?

Egzaminy były prowadzane w dwóch formułach. Formuła 2023 dotyczy tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, natomiast formuła 2015 dotyczy z kolei tych uczniów, którzy w tym roku ukończyli 4-letnie technikum, szkołę artystyczną oraz szkołę branżową drugiego stopnia.

W województwie małopolskim do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju przystąpiło 25 tys. 61 tegorocznych absolwentów oraz ośmiu obywateli Ukrainy.

Jak wynika z danych dla województw, Małopolska po raz kolejny wypadła najlepiej. Nasze województwo ma wyższy odsetek sukcesów na maturze niż pozostałe województwa, niezależnie od formuły egzaminu. W Małopolsce maturę zdało 88 proc. absolwentów, 9 proc. ma prawo do poprawki, a 3 proc. nie zdało egzaminu. Tuż po województwie małopolskim uplasowało się mazowieckie, gdzie maturę zdało 86 proc. absolwentów, a 10 proc. może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Wyniki dla formuły 2023
Wyniki dla formuły 2023

Jeśli chodzi o poszczególne formuły egzaminu, tutaj również zdający z Małopolski także wiodą prym. Maturę w formule 2023 zdało 93 proc. absolwentów (takim wynikiem spośród województw może się jeszcze poszczycić opolskie), a w formule 2015 - 81 proc. (tu następne w kolejności jest województwo lubuskie, z 77 proc.).

Wyniki dla formuły 2015
Wyniki dla formuły 2015

W samym Krakowie zdawalność wyniosła:

  • dla licealistów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w formule 2023 (takich osób było 5682) - 96 proc.
  • a w przypadku zdających tzw. starą maturę, w formule 2015, czyli absolwentów 4-letnich techników, szkół artystycznych oraz szkół branżowych II stopnia (2320 osób, więc ponad dwa razy mniej niż licealistów) - 82 proc.

Kraków: Najlepsze wyniki w tych liceach

W V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zdawalność matury ogółem wyniosła 100 proc.. Wyniki są też grubo powyżej średniej dla województwa i samego Krakowa (język polski - 83 proc., matematyka - 96 proc., język angielski - 97 proc. punktów).

Drugie miejsce na podium zajęło I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego (zdawalność ogółem: 99 proc.; język polski - 77 proc. punktów, matematyka - 92 proc., język angielski - 98 proc. punktów)

W VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdawalność wyniosła 100 proc.( język polski - 80 proc. punktów, matematyka - 90 proc., język angielski - 97 proc.), podobnie jak i w VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego (zdawalność 100 proc.; język polski - 77 proc. punktów, matematyka - 92 proc., język angielski - 97 proc.).