Mieszkańcy ciągle czekają na otwarcie parkingu w Swoszowicach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Już od ponad pół roku pociągi zatrzymują się przy nowych peronach przebudowanego przystanku kolejowego Kraków Swoszowice. Obok wybudowany został węzeł przesiadkowy z parkingiem Park&Ride, przystankami i stojakami rowerowymi, ale wciąż pozostaje nieczynny.

Mijają kolejne miesiące, a mieszkańcy nie mogą wciąż korzystać w pełni z nowej infrastruktury. Przez pewien czas pojawiały się głosy, że uda się to zrobić mniej więcej w czasie, gdy po przeciwnej stronie torów otwarty po generalnym remoncie został budynek dworca. Zarząd Transportu Publicznego przygotował nawet komunikat z wyliczeniem planowanych zmian w trasach linii autobusowych.

Minęły kolejne dwa miesiące i zmian nie widać. Kolejną dobrą okazją do tego, by je wprowadzić, będzie nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie w połowie czerwca. Ma on poprawić ofertę linii SKA łączącej Kraków ze Skawiną, choć z powodu prac na linii średnicowej w centrum miasta nie będzie to jeszcze stan docelowy.

Pisma, pisma

To jednak jeszcze nie ten moment, ponieważ inwestycja wciąż nie przeszła wszystkich formalności. Co urzędnikom udało się zrobić do tej pory? – Opracowano dokumentację powykonawczą, która została zaopiniowana m.in. przez miejskie jednostki organizacyjne i PKP PLK S.A. W przygotowaniu jest również wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzenia badania technicznego stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych na parkingu Park+Ride – wylicza Kamil Popiela z biura prasowego urzędu miasta.

Jak mówi, z powodu przedłużających się formalności dotyczących m.in. wykonania przyłączy energetycznych, zakończenie budowy się opóźniło, a to z kolei wymusiło konieczność rozpisania dodatkowego zamówienia dla inżyniera projektu, ponieważ bez takiego kroku nie mógł podejmować żadnych działań.

Kolejny kwartał

Niuanse nieistotne z punktu widzenia pasażera mają jeden prosty skutek: na uruchomienie węzła przesiadkowego trzeba jeszcze poczekać. – Obecnie trwają ustalenia dotyczące harmonogramu przeprowadzania odbiorów. Po zakończeniu odbiorów zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Korzystanie z parkingu będzie możliwe po uzyskaniu przywołanych wcześniej decyzji. Planujemy, że będzie to początek III kwartału – zapowiada przedstawiciel UMK.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice
comments powered by Disqus