Mózgiem i sercem elektrociepłowni jest DIR [Rozmowa]

Pracownicy pięciu wydziałów eksploatacyjnych w krakowskiej elektrociepłowni dbają o to, aby produkcja przebiegała sprawnie i bez najmniejszych przerw. Każdy wydział liczy niemal 30 osób, którym kieruje Dyżurny Inżynier Ruchu – to on odpowiada za prawidłowy rytm „bicia serca” w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Dzisiaj zaglądniemy do krakowskiej elektrociepłowni z Wojciechem Winiarskim, zastępcą DIR-a.

Jak długo jest Pan związany z krakowską elektrociepłownią?

Wojciech Winiarski: Z elektrociepłownią związałem się jeszcze w poprzednim wieku i pracuję w niej już od końca lat osiemdziesiątych. Jak każdy DIR, swoje doświadczenie musiałem rozpocząć od najprostszych stanowisk: od obchodowego kotła, turbiny, poprzez operatora bloku energetycznego i mistrza aż do obecnego stanowiska. Najpierw trzeba dokładnie poznać elektrociepłownię. Energetyka ma swoją specyfikę. W pełni samodzielnym pracownikiem staje się dopiero po wielomiesięcznym szkoleniu, a w przypadku elektroenergetyków, operatorów bloków czy mistrzów procesów, ten czas mierzy się latami.

Przychodzi Pan do pracy, przebiera się w ubranie robocze i…?

Praca DIR-a rozpoczyna się od przyjęcia informacji od zmiennika z poprzedniej zmiany, dotyczącej aktualnej sytuacji ruchowej. Następnie zbieram szczegółowe informację dotyczące stanu urządzeń produkcyjnych, które są przekazywane mi przez mistrzów odpowiedzialnych za poszczególne procesy. Wydział Eksploatacji podzielony jest na dwa procesy: proces podstawowy obejmujący bloki energetyczne i kotły szczytowe oraz proces wspomagający, w którym zawarty jest ruch elektryczny, stacje uzdatniania wody, instalacja mokrego odsiarczania spalin oraz nastawnia nadrzędna CDC (Centralna Dyspozycja Ciepła). Dodatkowo zarządzam obszarami nawęglania i odpopielania. Nie można zapomnieć również o obsłudze zakładowej bocznicy kolejowej.

Priorytetem elektrociepłowni jest, aby produkcja ciepła i energii elektrycznej odbywała się bez przerw. Jaka jest na to recepta?

Receptą na to jest zespół dobrze współpracujących ze sobą ludzi. Mózgiem – czyli osobą odpowiedzialną za całość jest DIR. Pracujący przy nim operatorzy nastawni nadrzędnej wydają dyspozycje obsłudze bloków energetycznych w zakresie produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Dobrze wyszkoleni i z odpowiednimi kompetencjami operatorzy i obsługa bloków energetycznych stanowią podstawę funkcjonowania elektrociepłowni. Zadaniem elektroenergetyków dyżurnych jest zapewnienie ciągłego zasilania urządzeń elektrycznych w celu zachowania nieprzerwanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Kontrolują pracę układów automatycznej regulacji, układów zabezpieczeń oraz pracę aparatury kontrolno- pomiarowej. Kolejnym ogniwem jest Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin to stosunkowo nowa instalacja, której głównym zadaniem jest oczyszczenie spalin ze tlenków siarki – na bieżąco nadzoruje ją operator nastawni IMOS.

Ostatnią ale również istotną częścią procesu jest gospodarka wodno-ściekowa. Woda potrzebna jest do chłodzenia urządzeń, uzupełniania systemu ciepłowniczego miasta Krakowa oraz obiegów wodno-parowych bloków energetycznych. Trzeba wiedzieć, że na terenie elektrociepłowni funkcjonuje zamknięty układ wody chłodzącej. Ścieki przemysłowe są ponownie wykorzystywane, ponieważ są czystsze niż woda z Białuchy czy Wisły. W związku z tym woda z tych rzek pobierana jest w niewielkim stopniu.

Istotnym elementem mojej pracy, poza aspektami technicznymi, jest zarządzanie zespołem ludzkim, sprawy administracyjne jak również współpraca z dystrybutorem ciepła, którym jest MPEC (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) oraz z Krajową Dyspozycją Mocy w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Jak zmieniła się Pana praca w ostatnim roku?

Paradoksalnie niewiele. W eksploatacji nie można się zdalnie z domu sterować urządzeniami, wykonać obchodów, zdiagnozować usterek, przeregulować układów....

Przede wszystkim wprowadzono zasadę DDM. Każdy dezynfekuje swoje stanowisko pracy po przyjęciu zmiany, minimalizujemy kontakty osobiste, a gdy musimy się spotykać zachowujemy dystans, stosujemy odpowiednie maseczki ochronne.

PGE Energia Ciepła od lat współpracuje z Zespołem Szkół Energetycznych, m.in. objęła patronatem klasy o profilu technik elektryk. Co podpowiedział byś uczniom, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej?

Aktualnie Energetyka w Polsce stoi przed bardzo dużymi zmianami, w związku z tym podjęcie pracy w przyszłości w sektorze energetycznym będzie ciekawym wyzwaniem dla młodych ludzi. Energetyka jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, która oferuje stabilną i rozwojową pracę. Dlatego zachęcał bym ich do wyboru klas o profilu energetycznym pod patronatem PGE Energia Ciepła.

 

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła w Krakowie,  wytwarza ponad 70% ciepła dostarczanego przez dystrybutora ciepła w Krakowie. Od kilku lat współpracuje m.in. z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie, w której swoim patronatem objęła klasę o profilu technik elektryk. Technicy, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w elektrociepłowni na stanowisku obchodowego czy operatora w najbliższych latach będą mieli unikalną możliwość uczestniczenia transformacji energetycznej krakowskiej elektrociepłowni. Sprawdź aktualne oferty pracy na stronie: https://www.gkpge.pl/kariera

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny
comments powered by Disqus