Nie ma dowolności z rozmieszczaniem stoisk z obwarzankami

fot. Krzysztof Kalinowski

Zgodnie z uchwałą Park Kulturowy Stare Miasto, wózki z obwarzankami mają konkretnie wyznaczone miejsca. Nie wszyscy zgadzają się z zapisami prawa i szukają szczęścia w sądzie. Bezskutecznie.

Niektóre ulice mają wyznaczone dwa punkty, gdzie można ulokować wózek z obwarzankami, inne w ogóle. Jeden z przedsiębiorców postanowił zaskarżyć najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do sądu odmowną decyzję w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Skarżący przekonywał, że przywołany przepis ustawy o drogach publicznych został błędnie zastosowany. Przedsiębiorca uważa, że nie udowodniono, iż wózek z obwarzankami będzie niszczył drogę lub zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Co ciekawe, skarżący stwierdził, że wydanie pozwolenia na zajęcia pasa drogowego trwało… kilkanaście lat – od 2007 roku.

Sąd skargę odrzucił. Pierwszym argumentem za taką decyzją, był zapis, a konkretnie załącznik do uchwały o parku kulturowym, gdzie próżno szukać zaproponowanego przez przedsiębiorcę miejsca na usytuowanie budki z obwarzankami. Z mapy wynika, że pieczywo można sprzedawać na początku tej ulicy (na Rynku Głównym) i na końcu (przy przystanku tramwajowym).

Bez wątpiwości

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że uchwała funkcjonuje od 2010 roku i w żadnej z jej poprzednich wersji (została bowiem znowelizowana), nie było możliwości usytuowania wózka z obwarzankami w proponowanym przez skarżącego miejscu.

Orzekający przypomnieli również, że Park Kulturowy Stare Miasto został powołany w konkretnym celu i ma za zadanie chronić zabytkowy charakter centrum Krakowa. W analogicznej sprawie – tyle że dotyczącej lokalizacji stoiska -  orzekał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który (…) skargę oddalił z tych samych powodów tj. niedopuszczalności lokalizacji w świetle uchwały określającej granice Parku Kulturowego Stare Miasto – czytamy w uzasadnieniu.

Co do przewlekłości postępowania, WSA podpowiedział, że należy podnieść ten problem w odrębnym postępowaniu, w celu uzyskania odszkodowania, ale nie jest to argument za wydaniem zezwolenie na lokalizację stoiska.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus