Niedługo kumulacja remontów. Do ul. Królowej Jadwigi dołączy ul. Księcia Józefa

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Coraz więcej wiadomo o planowanym na najbliższe tygodnie remoncie na ul. Księcia Józefa. Prace muszą zakończyć się do 13 grudnia, by móc wykorzystać rządową dotację na ten cel.

Inwestycja obejmie remont nakładkowy nawierzchni na ul. Księcia Józefa od granicy miasta do ul. Szyszko-Bohusza oraz remont chodnika od ul. Mirowskiej do Kruczej (ok. 175 m). Do tego doświetlonych zostanie 17 przejść dla pieszych.

Na ten cel miasto otrzymało rządową dotację, co wymusza przeprowadzenie prac w ściśle określonych terminach. Roboty muszą się zakończyć do 13 grudnia, by móc do końca roku dopełnić wszystkich formalności i rozliczyć projekt.

W praktyce oznacza to z jednej strony nałożenie się terminu z pracami prowadzonymi na ul. Królowej Jadwigi. Z tego też powodu roboty będą prowadzone od godziny 6 do 22, od poniedziałku do soboty. Nie będą prowadzone w nocy – po pierwsze ze względu na bliskość zabudowań, a po drugie ze względu na niższe temperatury, które uniemożliwiają układanie warstw asfaltu.

Organizacja ruchu

W godzinach nocnych wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić przejazd całą szerokością drogi. W ciągu dnia prace będą się wiązały z wprowadzaniem ruchu wahadłowego na ok. 100-250-metrowych odcinkach. – W godzinach szczytu będziemy zwracać uwagę, by przepuszczać więcej pojazdów i częściej, żeby ograniczyć korki – deklarował podczas niedawnego spotkania z radnymi dzielnicowymi Ryszard Zembol z firmy Wanta, z którą ZDMK podpisał umowę na wykonanie prac.

– Będziemy stopniowo wykonywać prace i przesuwać się na kolejne odcinki. Zamierzamy zacząć od granic miasta i przesuwać się w stronę centrum – zapowiedział przedstawiciel wykonawcy.

Terminy

Termin rozpoczęcia prac nie został jeszcze ostatecznie określony. Trwa uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu, po czym trzeba będzie odczekać siedem dni i dopiero wtedy będzie można rozpocząć prace. Z wypowiedzi wykonawcy wynikało, że gdyby nawet termin ten wypadł tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych, prace rozpoczęłyby się dopiero po 1 listopada.

Nowe oznakowanie

Remont nakładkowy nawierzchni będzie też okazją, by na tym fragmencie wprowadzić drobne zmiany w organizacji ruchu, których projekt został przygotowany już dawno temu. Zgodnie z informacjami, jakie w tej sprawie uzyskaliśmy jeszcze w 2019 roku, projekt ten przewiduje uporządkowanie oznakowania, w tym wyróżnienia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie znaków na tle fluorescencyjnym.

Pojawią się też dodatkowe znaki „stop” lub „ustąp pierwszeństwa przejazdu” u wylotów bocznych ulic, podwójna ciągła przed pasami i na fragmentach, gdzie kierowcy wyprzedzają w niebezpieczny sposób czy linie zatrzymania przed przejściami dla pieszych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec