Nigeryjczyk ponad dwa lata nielegalnie przebywał w Polsce

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Straż graniczna zatrzymała w Krakowie obywatela Nigerii, który miał w Polsce przebywać 15 dni. Jego pobyt przedłużył się jednak o ponad dwa lata.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie ustali, że cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski w marcu 2022 r., przez Drogowe Przejście Graniczne Hrebenne.

– Nigeryjczyk otrzymał zgodę na wjazd ze względów humanitarnych na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni. Po przyjeździe do Polski zamieszkał w Łodzi, a w maju 2022 roku przeprowadził się do Krakowa gdzie zaczął uczęszczać na kursy językowe. Nie pracował nigdzie. Utrzymywali go rodzice przysyłając pieniądze z Nigerii – informuje Tomasz Jarosz ze straży granicznej.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał obywatelowi Nigerii decyzję nakazującą mężczyźnie powrotu do swojego kraju w przeciągu 30 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP przez okres sześciu miesięcy.