Nowa droga przy Hali Targowej. ZDMK podejmuje drugą próbę

Nowa droga ma przebiegać wzdłuż budowanego przystanku kolejowego. Zdjęcie z września fot. PKP PLK

Wzdłuż nowego przystanku kolejowego, pomiędzy ul. Wrzesińską a ul. Dietla, ma powstać nowa droga. Po pierwszym nieudanym przetargu urzędnicy podjęli drugą próbę – tym razem chcą przygotować samą koncepcję nowego rozwiązania.

O planowanym połączeniu informowaliśmy w listopadzie, kiedy okazało się, że przetarg na przygotowanie pełnej dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID został unieważniony. Zarząd dróg tłumaczył, że pieniądze na to zadanie miał zapisane w budżecie tylko na rok 2022, co jest zbyt krótkim terminem, by spełnić wszystkie formalności potrzebne do uzyskania decyzji.

Zgodnie z planem, w ramach nowej drogi ma się zmieścić chodnik o szerokości 2 m od strony budynków, pas postojowy do parkowania równoległego, pas ruchu o szerokości 3,5 m oraz droga dla rowerów o szerokości 3 m. W wytycznych Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu jest jednak mowa również o tym, że projektant musi uwzględnić planowane zagospodarowanie terenów pod estakadami i, gdyby nie zapewniało ono analogicznych funkcjonalności, trzeba przewidzieć również chodnik od strony estakady kolejowej. Całość ma być oświetlona, a kształt wykorzystanych słupów i opraw oświetleniowych powinien zaakceptować konserwator zabytków.

Tylko koncepcja

Pod koniec stycznia ZDMK rozpisał nowy przetarg, tym razem tylko na przygotowanie koncepcji nowego rozwiązania, a nie na pełną dokumentację.

Wiadomo już, że zgłosiły się dwie firmy, z których obydwie zmieściły się w kwocie zapisanej na ten cel – 300 tys. zł. Kiedy wykonawca zostanie ostatecznie wybrany, będzie miał osiem miesięcy na opracowanie dokumentów.

Dalsze plany

Budowa nowego połączenia wprowadzi dużą zmianę. Chodzi nie tylko o obsługę nowo powstającego przystanku kolejowego, ale też o planowanie ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego w całym obszarze pomiędzy ulicą Starowiślną a torami kolejowymi.

W opisywanym przez nas niedawno masterplanie dla „Klimatycznego Kwartału” autorzy rekomendacji brali już pod uwagę utworzenie tzw. ul. Nowej Halickiej. Po jej otwarciu proponują wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wrzesińskiej oraz objęcie obydwu tych ulic strefą zamieszkania. To na razie jedynie propozycje, ale można się spodziewać, że będą one brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji o docelowych rozwiązaniach. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto