Nowa inwestycja MPO. Chodzi o zwiększenie poziomu recyklingu

W fazie planowania jest Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Nowej Hucie. W ramach inwestycji powstać miałaby nowa sortownia odpadów mieszanych i lamusownia. Spółka chciałaby jeszcze zbudować jedną instalację, która pozwoliłaby na zarobek. Wszystko po to, by usprawnić gospodarkę odpadami w Krakowie.

Jeśli chodzi o konkrety potwierdzone na piśmie, to nie jest ich dużo. W marcu tego roku na stronie mobilnykrakow.pl pojawił się wynik audytu drogi dojazdowej do Centrum, które ma powstać przy ul. Igołomskiej w tzw. strefie Aktywności Gospodarczej Igołomska – Zachód.

Kolejnym potwierdzeniem chęci realizacji inwestycji jest wstępna pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 20 kwietnia. Dodać należy, że nie jest to jeszcze decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Do tego gotowa jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania na razie nie chce podawać szczegółów, stwierdzając, że nie ma zapewnionego finansowania, a sięgnąć najprawdopodobniej będzie trzeba po środki unijne. Dodatkowo sama decyzja środowiskowa może wpłynąć na plany. Wiele więc jeszcze może się zmienić.

Co wiemy?

Z niepełnych informacji wynika, że MPO chce zbudować nową sortownię odpadów zmieszanych, ponieważ obecnie niemal połowa śmieci jedzie od razu do spalarni. Eksperci są przekonani, że w tych odpadach na pewno znajduje się plastik, który można by odzyskać i jeszcze bardziej zwiększyć poziom recyklingu.

Jak bowiem wynika z wystąpienia pokontrolnego NIK, w 2018 roku na zlecenie MPO Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przeprowadził badania składu morfologicznego i struktury odpadów komunalnych.

– W raporcie przedstawiono analizę dotyczącą odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pod kątem możliwości ich dalszego zagospodarowania w procesie recyklingu – czytamy. Opracowanie dało odpowiedź, ile jeszcze materiałów można odzyskać.

Do tego powstałaby nowa „lamusownia”, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przypomnijmy, że mieszkańcy Krakowa mogą w tym miejscu oddawać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Najmniej pewny jest trzeci element – instalacja do przerobu odpadów plastikowych na granulat, który później MPO mogłaby sprzedawać. Teren, na którym miałoby powstać Centrum ma charakter poprzemysłowy. Na poniższej mapie jest to obszar porośnięty samosiejkami.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus