Nowe ceny za odholowanie auta

fot. Krzysztof Kalinowski

Po niekorzystnych dla miasta wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stawek za holowanie, radni zajmą się nowym cennikiem. Tym razem zaproponowane kwoty za karne przechowanie na parkingu są nieco niższe niż maksymalnie dopuszczone przez prawo.

Radni będą głosować nad propozycją cen na 2021 rok. Urzędnicy zaproponowali 503 złote (to niższa stawka niż maksymalna dopuszczona w obwieszczeniu ministra finansów) za odholowanie samochodu osobowego i 31 zł za każdą dobę jego przechowywania.

Funkcjonować ma również zasada, że jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, opłata zostanie zredukowana o połowę. Ale jeśli już auto zostanie załadowane, to właściciel samochodu i tak będzie musiał zapłacić całą kwotę.

– Wysokość stawek na 2021 r. została określona w oparciu o aktualne stawki dla usuwania pojazdów oraz przechowywania ich na parkingu strzeżonym określone w zawartych przez miasto umowach z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Na razie nie wiadomo, czy takie ceny wpłyną w jakiś sposób na dochody miasta.

– Kwotowe określenie zmniejszenia czy też wzrostu dochodów nie jest na dziś możliwe z uwagi na niemożność przewidzenia intensywności występowania zjawisk stanowiących podstawę do nałożenia omawianych opłat – stwierdzają urzędnicy.