News LoveKraków.pl

Nowe tabliczki z numerami budynków wejdą do szerszego użytku

Tabliczka z numerem budynku zamontowana w 2020 roku w ramach pilotażu fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZTP będzie zachęcał do wymiany tabliczek z numerami budynków na takie, które są zgodne z nowym Systemem Informacji Miejskiej. Chce podpisać porozumienia z firmami, które produkują takie oznakowanie.

Przygotowania do wprowadzenia nowego Systemu Informacji Miejskiej trwały kilka lat. W 2020 roku w rejonie Jubilatu pojawiły się pierwsze kremowe tablice, w ramach pilotażu. Teraz stopniowo w całym mieście pojawiają się efekty wprowadzonych zmian. Od sierpnia ubiegłego roku wszystkie jednostki miejskie muszą stosować się już do obowiązujących wzorów, np. przy okazji remontów czy budowy nowych dróg. Przy głównych drogach zostały zamontowane tablice kierujące do poszczególnych osiedli, stacji kolejowych, parkingów czy ważniejszych obiektów. Nowe tablice pojawiły się choćby w rejonie nowo wybudowanej linii tramwajowej do Górki Narodowej.

Na budynkach

System zawiera też wzory tabliczek montowanych na budynkach, informujących o ulicy, numerze i dzielnicy, a także o zarządcy obiektu. Zarząd Transportu Publicznego zamierza zachęcać mieszkańców i zarządców budynków do wymiany tabliczek na zgodne z Systemem Informacji Miejskiej. Mają w tym pomóc udostępnione projekty, ale też współpraca z firmami wykonującymi szyldy.

– Zachęcamy wszystkie firmy zajmujące się produkcją tego typu oznakowania do zgłaszania chęci zawarcia porozumienia z Zarządem Transportu Publicznego, w którym podmiot produkujący tabliczki deklaruje, że posiada w swoim katalogu produktów tabliczki adresowe z numerem budynku i tabliczki z informacją o zarządcy budynku zgodne pod kątem konstrukcyjnym z wymaganiami SIM, oraz że grafika tabliczek wykonywana będzie na podstawie przygotowanych przez ZTP projektów graficznych w celu zachowania spójności systemu – czytamy w opublikowanym ogłoszeniu. W zamian urzędnicy mieliby informować na stronie i w odpowiedziach na pytania mieszkańców o tym, które firmy oferują wykonanie tabliczek zgodnych z SIM.

Dwie szanse

Firmy, które są zainteresowane takim porozumieniem, będą musiały przygotować do sprawdzenia prototypy tabliczek, zgodnie z opublikowanymi wzorami. Jeśli pierwsza próba będzie nieudana, dostaną drugą szansę – ale jeśli i tym razem efekt nie będzie spełniał wymagań, będą mogły spróbować ponownie dopiero za pół roku.